Sagsbehandler til projektkontor for implementering af CIS


Sagsbehandler til projektkontor for implementering af CIS

Er du erfaren indenfor CIS, militær sikkerhed, materielanskaffelse eller projektledelse? Eller endda indenfor flere af de fire felter? Har du mod på et udfordrende og selvstændigt job, der bliver omdrejningspunktet for implementering af CIS til en nyoprettet multinational division med tilhørende føringscentre i Slagelse og i Adazi, Letland?
Så er du den medarbejder, som vi mangler til et nyoprettet projektkontor, der bliver ansvarlig for implementering af CIS til Multinational Division North (MND N).
Om os
Strategiafdelingen i Forsvarsstaben vil danne rammen om et nyoprettet projektkontor, der skal støtte implementeringen af CIS til MND N, således divisionen kan leve op til NATO’s krav til et operativt hovedkvarter inden udgangen af 2023. Projektkontoret bliver formeret så hurtigt som muligt og vil bestå af en militær chef og en dygtig militær sagsbehandler på løngruppe 4-niveau.

Strategiafdelingen er ansvarlig for koordination mellem de tre rammenationer, der er gået sammen om oprettelsen af MND N, og afdelingen varetager derfor forhold relateret til Danmarks repræsentation i de overordnede styringsfora.

Som en del af Strategiafdelingen vil projektkontoret bidrage til den praktiske implementering af CIS til støtte for MND N i både divisionens stationære hovedkvarterer i hhv. Slagelse og Adazi, Letland og til divisionens mobile hovedkvarter.
Om stillingen
Da stillingen er nyoprettet, og projektkontorets opgavekompleks er under udvikling, vil du have stor indflydelse på opgaver i stillingen, men der er allerede klare forventninger fra de tre rammenationer til, hvilke opgaver projektkontoret skal løse. Stillingen er tidsbegrænset og nedlægges sammen med projektkontoret ikke senere end udgangen af 2023.

Projektkontoret får en væsentlig koordinationsopgave i forhold til MND N (som de operative brugere), Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (som ansvarlig for indkøb af materiel) og Forsvarets Efterretningstjeneste (som skal godkende den implementerede CIS-løsning). Denne koordination skal ske både nationalt, men også mellem de tre rammenationer, hvorfor der kan forventes en del rejseaktivitet.

Projektkontoret vil i høj grad være samlingspunkt og bindeled mellem de tre landes specialister og beslutningstagere, hvorfor der kræves en høj grad af fleksibilitet i opgaveløsningen for at kunne tilgodese alle aktører i projektet.

Projektkontoret bliver ansvarlig for ledelse af en projektgruppe MND N CIS, der har til formål at sikre en effektiv udvikling af arkitektur, design, indkøb, akkreditering, dokumentering, konfiguration, implementering og den initiale drift af de systemer, der understøtter MND N kommando og kontrol. I stillingen er man nærmeste samarbejds- og sparringspartner for chefen for projektkontoret og vil som sådan skulle gennemføre selvstændig sagsbehandling indenfor chefens direktiv. Ligeledes substituerer man chefen for projektkontoret ved dennes fravær.

Der er udbredt mulighed for at aftale hjemmearbejde, når projektkontorets møder, rejser og øvrige aktiviteter tillader det.
Om dig
Det er væsentligt, at du har et opdateret og indgående kendskab til Forsvarets samlede opgaveløsning – herunder særligt den operative kernevirksomhed – og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med divisions- eller korpsniveauet fra tidligere tjeneste. Det er en fordel , hvis du har et godt kendskab til både de tekniske løsninger, og du bør have kendskab til projektstyring eller være interesseret i at gennemføre relevant uddannelse.

Vi forventer, at du er kaptajn eller kaptajnløjtnant, eller at du er major eller orlogskaptajn (M322).

Det forventes, at du har solid sagsbehandlererfaring, og det vil være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste i stillinger med internationalt samarbejde. Du er analytisk skarp i din tilgang til opgaveløsningen og formår at behandle og præsentere komplekse problemstillinger præcist og effektivt.

Hvis du har ambitioner om optagelse på Master i Militære Studier vil stillingen kunne afklare dig til dette. Hvis du er optaget på MMS, så vil stillingen tilbyde passende fleksibilitet, således MMS, stilling og familie kan balanceres.

Dit helhedssyn er en af dine vigtigste kompetencer for at lykkes i stillingen, da det vil være afgørende for de mange dimensionerende og ofte modsatrettede hensyn, der skal tilgodeses både nationalt og internationalt. Det forventes derfor også, at du kan kommunikere flydende på engelsk i skrift og tale. Du har en høj grad af personlig integritet og autoritet. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af MND N operative behov for CIS, som du gennem projektkontoret formår at omsætte til brugbare løsninger, der kan implementeres på tværs af de tre rammenationer og divisionshovedkvarteret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internatioanle operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbred og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategisk Udviklingssektion (STR2) oberstløjtnant Jan Østrup-Møller på telefon. 2085 2483 (frem til 17. juli 2020) eller koordinerende sagsbehandler for udviklingen af MND N major Peter Anders Faurholt-Nielsen på telefon 728 40208 (fra 20. juli 2020).
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingleder Malene Nørgaard Abel på telefon på ttelefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er 9. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 34 og vil aftales gennemført enten som fysisk møde eller so video møde.

Såfremt du er udpeget til INTOPS bedes du gøre opmærsom på det i dine ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent