FORSYNINGSBEFALINGSMAND ved værnepligtsuddannelsen ved 7. HBUKMP/2. EODBTN ved Ingeniørregimentet.


Forsyningsbefalingsmand ved værnepligtsuddannelsen ved 7. HBUKMP/2. EODBTN ved Ingeniørregimentet

Brænder du for logistik og har service som fokusområde? Så er det dig, vi søger som Forsyningsbefalingsmand ved 7. Hærens basisuddannelseskompagni.
Om os
7. Hærens basisuddannelseskompagni er hjemmehørende på Skive Kaserne.

Vi lægger stor vægt på professionalisme og udvikling af gode faglige færdigheder, så vi fortsat kan rekruttere kvalificerede medarbejdere til Forsvaret. Vi ønsker derfor at kadren i kompagniet fremstår som rollemodeller med en professionel tilgang til tjenesten.

Vi er en enhed der løser den stillede opgave med et godt humør. Vi har en fleksibel tilgang til tjenesten og lader personellet være vores vigtigste resurse. Vi finder det derfor naturligt, at der stilles høje krav til medarbejdere såvel som til ledelsen. Kompagniets kadre uddanner to gange årligt ca. 150 værnepligtige. En væsentlig del af vores opgave er at gennemføre en målrettet, effektiv og motiverende uddannelse, som kan danne grundlag for hvervning af dygtige soldater til fremtidig tjeneste i forsvaret.
Om stillingen
Du vil indgå i kompagniets kommandodeling som forsyningsbefalingsmand. Sektionens primære formål er at understøtte kompagniets interne logistik omkring værnepligtsuddannelsen hvorfor der til tider må forventes travlhed.

I den daglige tjeneste har kompagniet stor fokus på uddannelse af værnepligtige samt vedligeholdelse af det faste personels soldaterfærdigheder. Du skal derfor forvente et højt tempo, hvor alle aktiviteter understøttes af kompagniets forsyningssektion. Arbejdsopgaverne vil være afvekslende og du vil have en bred berøringsflade både med kompagniet, depotet og vedligeholdelsesstrukturen. Du vil primært skulle håndtere materiel, både fysisk og regnskabsmæssigt. Derfor er det vigtigt at du kan se dig selv, både arbejde med IT og udføre manuelt arbejde med fokus på grundighed og detaljer.

Arbejdsdagen vil følge uddannelsen af de værnepligtige og du skal forvente en vis grad af øvelsesvirksomhed. Du vil sammen med resten af forsyningssektionen have frie rammer i forhold til hvordan driftsopgaverne i dagligdagen afvikles. Dette i samarbejde med resten af kommandodelingen.
Om dig
Du er oversergent, alternativ erfaren sergent, med et udpræget ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent, ligesom du skal være meget motiveret for forsyningstjenesten.
Du har kørekort til kategori B, og kørekort til kategori C og E.

Det er absolut nødvendigt, at du har en professionel indstilling til tjenesten generelt og derfor kan virke som rollemodel.

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning. Vi forventer, at du er i stand til at anvende din arbejdstid fornuftigt, og kan tage styring af en arbejdsopgave, så den bliver løst korrekt og til tiden.

Du er en udadvendt og serviceminded person, med gode IT færdigheder og høj grad af ansvarsfølelse overfor dit materiel og dine arbejdsopgaver.

Det er ønskeligt, at du har truckcertifikat, og grunduddannelse i ADR.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 7. Hærens basisuddannelseskompagni, Mikael Jørgensen på telefon 21 60 84 63

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. oktoberr 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent