Lærer til faggruppe ´Ledelse af Mennesker´ ved Hærens Sergentskole


Lærer til faggruppe ´Ledelse af Mennesker´ ved Hærens Sergentskole

Synes du at udfordringerne ved at udføre ledelse i rammen af Forsvaret er spændende og inspirerende, og er undervisning en af dine favoritaktiviteter?

Så har vi stillingen, hvor du kan være med til at uddanne og præge fremtidens mellemledere til Hæren i rammen af den nye Militære Akademiuddannelse (MAU), og samtidig udvikle dine egne kompetencer inden for ledelse.
Om os
Videreuddannelsesafdelingen (VUT) for mellemledere ved Hærens Sergentskole er en underafdeling under skolechefen. VUT kerneopgave er at videreuddanne og kompetenceudvikle mellemledere til Hæren gennem MAU og efteruddannelseskurser.
Vores organisation består af tre faggrupper: ´Ledelse af mennesker´ (LaM), ´Ledelse i organisationen´ (LiO) samt ´Taktik´. Dertil gennemføres ligeledes to efteruddannelseskurser: Faglærer, Hæren og Skydeleder 2.

VUT er organiseret med en chef (major), en næstkommanderende (kaptajn), 3 faggruppeledere (chefsergent/kaptajn) og 9 lærere (chefsergent/premierløjtnant/seniorsergent).
LaM består af en leder (chefsergent) og tre lærere (seniorsergent).
Om stillingen
Faggruppe LaM’s kerneopgave er at videreuddanne og kompetenceudvikle mellemledere inden for ledelse og uddannelse i Forsvaret i rammen af MAU, samt efteruddannelseskurset ”Faglærer, Hæren”.
Du vil, som lærer i faggruppe LaM, indgå som underviser på det værnsfælles og obligatoriske modul ”Ledelse af Mennesker” og støtte i udviklingen af efteruddannelseskurset.

Du får ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere uddannelse på MAU. Du vil deltage i den værnsfælles udvikling af modulet i rammen af et tværgående vidensnetværk på Forsvarsakademiet. Du vil endvidere fungere som vejleder og eksaminator på de tildelte moduler og afgangsprojekt.
Du vil, sammen med resten af faggruppen, skulle understøtte den faste lærer på efteruddannelseskurset med udvikling af kurset og undervisning ved behov.
Vi forventer at du holder dig opdateret og orienteret på udvikling og trends inden for ledelse og uddannelse i Forsvaret.
Både MAU-modulerne og efteruddannelseskurset gennemføres som blended learning. Det betyder at du som lærer, efter aftale, vil kunne anvende både hjemme- og satellitarbejde under elevernes FU perioder.

VUT er kendetegnet ved en høj grad af frihed under ansvar, et sundt arbejdsmiljø og en afvekslende hverdag. Lærerne er professionelle, engagerede og har en dyb faglighed i deres ansvarsområder. Der er højt til loftet ved afdelingen, udvikling og innovative idéer er meget velkomne. Der er forventning om, at du omsætter dine ideer til praksis, og du aktivt bidrager til at sikre og fastholde en praksis-orienteret tilgang på uddannelserne. Ved skolen er både militære og civile kompetencer velkomne, og vi investerer gerne i relevant efteruddannelse af dig.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent med solid erfaring fra strukturen og en stor interesse for uddannelse og ledelse. Du har forrettet varierende tjeneste og du har en bred og solid faglighed inden for uddannelsesområdet. Du er god til at lære fra dig og har lyst til at forme Forsvarets mellemledere.

Du har god indsigt i andre mennesker og formår at motivere og inspirere eleverne. Du kan leve op til Hærens befalingsmænds kerneværdier, hvilket betyder, at du kan motivere, forme, uddanne og udvikle eleverne gennem det personlige eksempel og din håndtering af eleverne. Du er professionel og sætter en ære i, at der er kvalitet i opgaveløsningen. Du er fleksibel, har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og du har opdateret praktisk erfaring med uddannelse, gerne fra et tjenestegrenscenter. Det vigtigste er dog, at du har lysten til at gøre en forskel i stillingen.

Du har gennemført, eller er klar til at gennemføre en niveau 6 uddannelse, eventuelt suppleret med relevante faglig efteruddannelse. Hærens Sergentskole stiller selvfølgelig både økonomi og tid til rådighed for din efteruddannelse.
Du har erfaring med Kvalifikationsrammen for Livslang Læring og undervisning som ”blended learning” samt en generel interesse for digitalisering i relation til uddannelse og undervisning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Anders Henriksen på tlf.: 41 38 55 20 eller på mail FAK-HS-VUTCH@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er 9. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33 eller 34, med henblik på tiltrædelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.

Øvrige forhold
Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent