Administrations- og stabshjælper til Operationsstaben (genopslag)


Administrations- og stabshjælper til Operationsstaben (genopslag)

Har du mod på at indgå i et effektivt team, som dagligt yder støtte til både sagsbehandlere og chefer i Operationsstaben i Forsvarsstaben i Karup?

Så er det nu, du skal søge stillingen som stabshjælper i Administrationssektionen (J1).
Om os
Operationsstaben har, med sine over 200 medarbejdere, ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets indsættelser nationalt såvel som internationalt. Operationsstaben er delt geografisk mellem Karup og København.

Operationsstabens administrationssektion (J1) er placeret i Karup, og den består af 9 stillinger, hvoraf fem er militære og fire er civile.

Sektionen har til opgave at yde ledelsesstøtte til det øverste chefniveau i Operationsstaben. Støtten består primært i tværgående koordination med øvrige sektioner samt udarbejdelse af Operationsstabens samlede bidrag til opgavebesvarelser og udfærdigelse af produkter af policymæssig karakter.

Derudover har sektionen ansvaret for levering af beslutningsgrundlag vedrørende Operationsstabens lønsumsstyring og bemanding.

Sektionen løser endvidere en substantiel andel af Forsvarets aktindsigtshenvendelser i samarbejde med Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat. Derudover behandles Forsvarsudvalgsspørgsmål, §20-spørgsmål og borgerhenvendelser.

I sektionen sætter vi pris på frihed under ansvar og fokuserer på at arbejdet udføres systematisk og struktureret.
Om stillingen
Vi søger en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad, der værdsætter at servicere og støtte med alle former for opgaver varierende i type og omfang.

Du skal have lyst til at arbejde med en bred vifte af opgaver indenfor især praktiske gøremål samt diverse administrative opgaver, der kan være med til at optimere den enkelte sagsbehandler og chefs tid til konkret sagsbehandling.

Du vil du skulle indgå i krisestaben som stabshjælper.

Grundlæggende vil du skulle støtte chefen for sektionen. Derudover vil en stor del af dine daglige opgaver bestå i at støtte op omkring hele staben ift. administrative og praktiske forhold.
Om dig
Du må gerne have kendskab til og erfaringer med ny tidsstyring. Hvis du er uddannet i det nye Workzone vil det være en fordel.

Du sætter en ære i at være udadvendt, opsøgende, hjælpsom og struktureret.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til forvaltning og administration.

Det er essentielt, at du er fleksibel i opgavetilgang og løsning af opgaver, og at du evner at holde mange bolde i luften.

Det tillægges værdi, at du evner at samarbejde med alle, og at du kan tilpasse din kommunikation og ledelsesstil til modtageren – uanset niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for J1 major Michael Evers-Nielsen på telefon 25 16 42 61 eller 72 84 01 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 9. august 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent