Tactical Coordinators (TACCO) Seahawk


Tactical Coordinators (TACCO) Seahawk

Eskadrille 723 søger to Tactical Coordinators (TACCO) til vores Seahawk helikoptere. Ønsker du at virke som taktisk officer i vores flyvende O-rum, og har du lyst til en hverdag med varierede og spændende opgaver til lands, til vands og i luften, så er det måske dig vi søger.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere samt Flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Søværnet, Hæren, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Seahawk helikopteren. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på søværnets enheder af THETIS-kl, samt øvelser og internationale operationer ombord på ABSALON- og IVER HUITFELT-kl. Opgaverne spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.

Eskadrille 723 er fortsat i gang med, at implementere vores nye skibsbaserede helikopter, MH-60R Seahawk. Eskadrillen er ved at stabilisere sig omkring de mange spændende opgaver og udfordringer der er forbundet med både den daglige drift og den fortsatte opgave med implementering, udvikling og anvendelse af vores nye skibsbaserede helikopter i forhold til at opnå effekt i det fulde spekter af helikopterens potentiale.
Om stillingen
Som Tactical Coordinator (TACCO) er du helikopterens pendant til skibets operationsofficer.

Du har, i tæt samarbejde med helikopterens sensoroperatør (SENSO) og pilot, ansvaret for den taktiske opgaveløsning fra helikopteren. Du bliver specialisten i maritime taktiske missioner, og skal løse til tider komplekse og krævende opgaver ved hjælp af helikopterens avancerede sensorer. Arbejdet er udfordrende og stiller store krav til dig om, at bevare overblikket og prioritere opgaverne i en potentielt stresset situation.

Under flyvningen sidder du ved siden af piloten i cockpittet, og arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå i at:
• Udføre missionsplanlægning i samarbejde med SENSO og skibets O-rum og gennemføre briefing/debriefing før og efter udført mission.
• Betjene helikopterens sensorer, bidrage til situationsbilledet (RMP), samle og præsentere oplysninger fra alle ombordværende sensorer i samarbejde med SENSO
• Holde det taktiske overblik
• Kommunikere med skibet i samarbejde med SENSO
• Assistere piloten og lede SENSO under flyvningen
• Planlægge og udføre navigationen
• Rådgive skibschefen og operationsofficeren om taktisk anvendelse af helikopteren

I forbindelse med den daglige tjeneste ved ESK 723 vil du desuden skulle varetage forskellige jobfunktioner indenfor det taktiske område, herunder deltagelse i almindelige drift og sagsbehandling.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
Om dig
Du er officer i forsvaret, med lyst til at specialisere dig i den taktiske og operative opgaveløsning. Såfremt du ikke har en baggrund fra Søværnet samt en den taktiske linje fra Søværnets Officersskole, vil du skulle gennemføre supplerende kurser, der giver dig de nødvendige kompetencer. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis du kommer med en baggrund som officer i flyvevåbnet eller hæren.

Du samarbejder godt i et mindre team. Du er god til hurtigt at tilegne dig ny teknisk viden på et højt niveau, og du evner at håndtere pressede situationer, hvor flere ting sker samtidig, og hvor du skal prioritere opgaverne.

Derudover har du har gode kundskaber i engelsk, både skriftligt og mundtligt. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig.

Vi ser gerne, at du har erfaring indenfor et eller flere af følgende områder:

• Erfaring fra sejlende tjeneste i søværnet
• Kendskab til sømilitær taktik og procedurer (gerne SVN TAK 671 og TAK 672 kurser) Erfaring med at anvende taktiske sensorer, eksempelvis radar, FLIR og ESM.
• Erfaringer i flyoperationer, med kendskab til luftrumsstruktur, lufttrafikregler med videre.
• Operationsrumserfaring fra søværnets skibe, gerne i et taktisk miljø
• Erfaring i anvendelse af helikoptere under specialoperationer

Du er indstillet på, at stillingen indebærer skiftende arbejdstider, herunder deltagelse i udsendelser af typisk fire til seks ugers varighed to til tre gange årligt, afhængigt af operationens længde, kompleksitet og indsættelsesområde.

Derudover skal du kunne godkendes til udsendelse i internationale operationer, samt kunne blive erklæret flymedicinsk egnet som besætningsmedlem (FKAT 3). Du skal ligeledes kunne gennemføre Helicopter Underwater Escape Training (DUNKER/DINGHY) samt SERE (Survival, Evasion, Resistence and Escape).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte NK, KL Jacob Døssing Aulbjerg (JEL) ved Eskadrille 723 på telefon nr. 72 84 38 02 eller HW-723-004.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 41.

Ansøgningsfristen er den 24. juli 2020, og samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingerne forventes besat medio august 2020, med efterfølgende påbegyndelse af besætningsmedlemsuddannelse ved Flyveskolen i Karup i starten af september.

Såfremt du er udpeget til INTOPS eller omfattet af en lokal tjenesteplan, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Egnede ansøgere vil blive kontaktet af Forsvarets Rekruttering, med henblik på gennemførelse af afprøvning.

Afprøvningen opdeles i to selektioner, og begge gennemføres i Jonstrup på Sjælland:
1. selektion (1 dags varighed): Kapacitetsprøver m.v.
2. selektion (1 dags varighed): Gruppeopgave, psykologinterview og kommission.
1. selektion vil finde sted PRIMO AUGUST 2020 og datoerne for afprøvningen aftales individuel med den enkelte ansøger. Afprøvningsdagen forsøges tilpasset den enkelte ansøgers muligheder for at kommet til Jonstrup.
2. selektion gennemføres den ULTIMO AUGUST 2020 - Samtaler forventes afholdt i forlængelse af 2. selektion.

Egnede ansøgere skal, efter afslutning på afprøvningen og gennemførelse af samtale, gennemføre flyvemedicinsk undersøgelse FKAT 3.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.07.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent