Instruktørpilot ved Euro Nato Joint Jet Pilot Training (genopslag)


Instruktørpilot ved Euro Nato Joint Jet Pilot Training

Vi søger en kaptajn eller major der brænder for at videregive sine flyvemæssige færdigheder; til instruktørstilling ved Sheppard Air Force Base, hvor du som leder og instruktør, skal være med til at uddanne kommende danske og øvrige landes NATO piloter.
Om os
Sheppard Air Force Base ligger i det nordlige Texas, ved byen Wichita Falls. Skolen har siden etableringen uddannet mere end 7000 piloter til NATO alliancen. Eleverne og instruktørerne kommer fra en række europæiske NATO lande samt USA og Canada.

ENJPPTs mission er:
"Produce the worlds finest NATO pilots with the skills and attitude to succeed in fighter aviation". Skolen er kendetegnet ved motiverede og erfarne instruktørpiloter med forskellige operative baggrunde. Eleverne gennemgår et ca. 16 mdr. langt program, og flyver to forskellige flytyper; T-6 og T-38.
Om stillingen
Der ønskes p.t. besat en instruktørstilling ved ENJJPT – på flytypen T-38.

Din primære opgave vil være at undervise elever fra forskellige lande i de forskellige aspekter af flyvning. Herunder også at gennemføre briefinger, flyvninger og debriefinger for at udvikle de nødvendige færdigheder, der kræves for at kunne flyve et moderne kampfly.

Du vil i samarbejde med nærmeste chef deltage i uddannelse og udvikling af de danske elevers færdigheder, samt monitere/supervise disse til at kunne bestå det uddannelsesforløb, der kræves for at kunne virke som operativ pilot i det danske Flyvevåben.

Ved siden af din primære opgave, vil der også være en lang række muligheder for andre arbejdsområder. Såfremt du er kaptajn vil du eksempelvis efter endt instruktøromskoling kunne blive placeret i en stilling, hvor man deltager i planlægningen af den daglige flyvning (scheduler) eller som ansvarlig for varetagelsen af elevernes færdigheder i kendskab til flyets systemer og ageren i nødsituationer (SELO).

Senere i udstationeringsperioden vil man bl.a. have mulighed for at blive assisterende Flight Commander, Chief Undergraduate Pilot Training (UPT), som er ansvarlig for uddannelsesprogrammet eller Check IP som varetager elevernes flyveeksamener.

Hvis du er major vil du efter endt omskoling tillige kunne blive Flight Commander med ansvar for 12-14 piloter, og senere Section Commander med ledelsesansvar for 4-6 Flight Commanders og 40-50 piloter.

Med baggrund i behovet for fleksibilitet i ENJJPT samarbejdet, kan skift af flytype forekomme, og man kan således ikke forventes at være instruktør på samme flytype i hele udstationeringsperioden.

Den gennemsnitlige arbejdstid ved ENJJPT er en ca. 45 timers arbejdsuge (se mere under ansættelsesvilkår).
Om dig
Du er, eller har været, enten kaptajn eller major, i Flyvevåbnet med fighterbaggrund, eller har gennemgået "fast jet" uddannelsen ved NFTC (Canada), fase 4 eller tilsvarende.

Det er et krav, at du kan bestå instruktøruddannelsen "Pilot Instructor Training" (PIT) på den pågældende flytype ved ENJJPT.

Du kan agere i et multinationalt miljø på energisk og diplomatisk vis. Du har interesse for undervisning, er udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du formår at bevare overblikket i stressende situationer, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet og kvalitet er i centrum.

Du er analytisk, arbejder struktureret, og du kan lide at arbejde i en enhed, hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har det godt med, at arbejdspresset i perioder er højt, og du lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter sammen med resten af dine kollegaer.

Er du major forventer vi at du har ledelseserfaring, evt. fra en mission, som du vil kunne gøre brug af som enten Flight Commander eller Section Commander.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 19. maj 2014 om officerer, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen ønskes besat pr. hurtigst muligt, dog senest med udgangen af december 2020, med omskolingsstart umiddelbart efter tiltrædelse. Udstationeringsperioden er som udgangspunkt 3 ½ år med eventuel mulighed for forlængelse.

Der er tale om et bredt stillingsopslag for kaptajner og majorer, så stillingens indhold justeres efter den valgte kandidat på løngruppe 4 eller løngruppe 5 niveau. Løngruppe 4 omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter og løngruppe 5 omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Du skal helbredsmæssigt kunne godkendes i rammen af Sundhedstriaden og opfylder herunder kravene for helbredsmæssig godkendelse til flyvning samt international tjeneste i forhold til militære færdigheder.

Som udstationeret får du blandt andet betalt din flytning, din bolig og driften af denne, og du modtager et skattefrit udetillæg. Der er derudover tilknyttet et fast tillæg som kompensation for de ekstra ugentlige arbejdstimer ved ENJJPT.

Derudover skal ansøgere, kunne bestå sprogtest i engelsk til niveau 3-3-2-2 (Lytte-Tale-Læse-Skrive) ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning:
Har du praktiske spørgsmål vedrørende lokale forhold, såsom skoler, boligforhold, arbejdstilladelser for hustruer etc., er du velkommen til at kontakte SNO OL Vagn Iversen (VIN) på FKO-F-CHENJP@fiin.dk, eller mobil +1 9407812422.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte FKO-F-PSU104, MJ J.C. Aaen (ASA), (FIIN: fko-f-psu104@mil.dk) eller mobil +45 41710714.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Heino Hansen på +45 7281 9131.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2020, og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

Prioritering og udvælgelse vil ske i "ansættelsesråd" bestående af repræsentanter fra FST, relevante Wings og FPS.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) SHEPPARD AIRFORCE BASE

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent