Efterretningsofficer


Ambitiøs efterretningssagsbehandler

Vil du være en del af sektionen, som har ansvaret for efterretningstjenesten i relation til såvel nationale som internationale danske indsatte enheder og kapaciteter, og som giver de efterretningsmæssige input til Forsvarets øverste ledelse og til det politiske niveau i rammen af militærfaglige anbefalinger? Så er det nu, du skal søge!

Vi har brug for en kaptajnløjtnant eller kaptajn, der evner at arbejde selvstændigt i et højt tempo, har blik for detaljen, og som har lysten og evnerne indenfor efterretningsområdet.
Om os
Operationsstaben har ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets operative indsættelser og styrkebidrag såvel nationalt som internationalt. Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige stilling er i Efterretningssektionen (J2). Sektionen er en del af Operationsafdelingen og placeret i Karup.

Vores sektions opgaver spænder vidt – lige fra at koordinere den militære efterretningstjeneste på tværs i Forsvaret, orientere Forsvarets øverste ledelse, deltage i operative planlægningsprocesser og arbejdsgrupper nationalt og internationalt til at yde direkte efterretningsmæssig støtte til indsatte enheder.

Den brede opgaveportefølje betyder, at hverdagen både rummer opgaver præget af fordybelse og tålmodig opbygning af viden og andre, som er præget af uforudsigelighed og med udfordringer, der kræver handling og beslutsomhed.

Vores miljø er værnfælles, hvor koordination og løbende drøftelser er en naturlig del af hverdagen og omgangstonen er fri og uformel. Vi er et dynamisk team af 13 dedikerede medarbejdere fra henholdsvis Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt civile analytikere med et tæt sammenhold og en god stemning.

Vores kontorfaciliteter er moderne og velindrettede. Vi råder over mange klassificerede kommunikationsmidler. Arbejdstiden er primært 0800-1500/1600, men opgaveløsningen og andre forhold kan kræve en fleksibel tilgang til arbejdstiden. Fleksibilitet i mødetid kan aftales med nærmeste chef, men hjemmearbejde er sjældent, da vi primært arbejder på klassificerede systemer.

Din nærmeste foresatte er en rutineret og videreuddannet major med baggrund fra efterretning og hæroperationer i Forsvaret.
Om stillingen
Som sagsbehandler bidrager du til at monitere og sagsbehandle alle efterretningsmæssige forhold i internationale operationer. Du vil blive tildelt særlige emner, du selvstændigt skal monitere, analysere og rapportere om.

Du bearbejder og præsenterer efterretninger for bl.a. forsvarets øverste ledelse på baggrund af de prioriterede informations- og efterretningsbehov.

Desuden bidrager du til Operationsstabens løbende planlægning og indsættelse af Forsvarets styrkebidrag i internationale operationer. Du deltager altså i planlægningen fra bemyndigelse fra Folketinget til bidraget sendes ud. Du deltager i stabsarbejde på tværs af organisationen, samarbejder med Forsvarets Efterretningstjeneste samt rådgiver om efterretningsrelaterede forhold. Ét af dine ansvarsområder vil blive Afrika, herunder Sahel regionen. Du vil opleve at få opgaver til støtte for operationer i andre geografiske områder, særligt inden for dit værnsspeciale, ligesom der også skal forventes selvstændig sagsbehandling af generelle efterretningsmæssige sager.

Du kan se frem til tjenesterejser til udlandet i fm. møder og konferencer med NATO og udenlandske samarbejdspartnere som repræsentant for Operationsstaben. Desuden kommer du til at deltage i site surveys, kontaktbesøg m.m. i udlandet. Dette giver mulighed for at opbygge et unikt personligt netværk inden for efterretning.

Der er gode muligheder for personlig udvikling og deltagelse i nationale og internationale kurser samt anden efteruddannelse.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere (VUT I/L), Føringskursus eller tilsvarende uddannelse. Du er sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt (HEM) og skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Du har erfaring fra en eller flere efterretningsstillinger. Det vigtigste er dog omstillingsparathed samt villighed til at deltage i den relevante kompetenceudvikling i relation til stillingen.

Du behersker engelsk i skrift og tale.

Som person er det kompetencerne analytisk tænkning, nytænkning, initiativ og samarbejde, der primært skal i anvendelse. De sekundære kompetencer er helhedsorientering, kommunikation, faglighed og styring.

Kort sagt, vil vi gerne have en person, der på eget initiativ evner hurtigt at finde ind til det essentielle i opgaven, tænke ud af boksen og derefter samarbejde på flere niveauer i organisationen for at bringe opgaven i mål.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Efterretningssektionens chef, oberstløjtnant Allan Pedersen på telefon 5086 4684 – eller næstkommanderende major Michael Queck på telefon 4132 0402.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold er du velkommen til at ringe ti HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er d. 2. august 2020. Samtaler planlægges gennemført i uge 32 eller 33.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Såfremt du er udpeget ti INTOPS bedes du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent