Banjemester til 2. besætning af THETIS-kl.


Banjemester til 2. besætning af THETIS-kl.

Er du en erfaren befalingsmand, som har et stort overblik og brænder for at arbejde med personel- og administrative opgaver? Er du klar til at blive en del af skibets ledelsesgruppe og træffe vigtige beslutninger, der får stor indflydelse på dagligdagen til søs og i havn? Så har vi en ledig stilling som Banjermester på 2. besætning af THETIS-klassen.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.
Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste, kursusaktivitet og vagt i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. otte - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Skibets Banjermester er underlagt Næstkommanderende, og er en del af forvaltningsdivisionen. Forvaltningsdivisionen består af 1 officer, 2 befalingsmænd af sergentgruppen og i alt 9 marinekonstabler.

Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over administrative og praktiske opgaver. De administrative opgaver relaterer sig i særdeleshed til administration af skibets personel fra de ankommer til skibet til de afgår. Du vil som Banjermester have ansvaret for, at der udfærdiges stillingsopslag på vakante stillinger og afholdes jobsamtaler. Andre væsentlige og daglige opgaver omfatter desuden tidsregistrering, registrering og opdatering af alle personeloplysninger i DeMars samt tilmelding til kurser.

De praktiske opgaver, som er forbundet med stillingen er deltagelse i vagttjenesten som vagtassistent. Som vagtassistent vil du blandt andet skulle agere som Flight Deck Director og være aktiv i forbindelse med sætning af gummibåd m.m.

Som Banjermester er du skibets regnskabsfører for ammunition. Ligeledes deltager du aktivt i samarbejde med skibets våbenofficer omkring planlægning af skydetræning med de tilgængelige våbentyper.

Du vil med andre ord få et stort opgavespektrum at forholde dig til, hvor du samtidig vil være en synlig og initiativrig befalingsmand. Det er vigtigt, at du er den samlende figur, hvor du dels er rollemodel for den menige del af besætningen samt sergentgruppen, og dels loyale medlem af skibsledelsen.
Om dig
Du skal have gennemført en grundlæggende sergentuddannelse i søværnet og have gennemført VUT II for mellemledere.

Du skal have gennemført relevante DeMars kurser indenfor personeladministration (PAM 1), arbejdstidsregistrering, arrangementsstyring. Ligeledes skal du have praktisk erfaring indenfor disse DeMars-områder.

Da du er aktivt deltagende i forberedelse af skydning, skal du have gennemført skydelederuddannelse og uddannelse som gruppeleder til tungt maskingevær. Slutteligt skal du have uddannelse som pjecekommandør.

Grundet en stor berøringsflade med alle medarbejdere ombord, skal din personlighed være således, at medarbejdere finder det tillidsfuldt at komme til dig med forskellige problematikker.

Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet og evne at være væk fra hjemmet i længere perioder af gangen. Du skal desuden være i stand til at kunne arbejde under de vilkår, der opstår når platformen bevæger sig i forhold til vejret i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning. Det er således planlagt fysisk træning og vi gennemfører normal FFB test 1-2 gange på hvert togt.

Det forventes, at du som mellemleder og banjemester går i forrest, og udviser en motiverende og positiv adfærd i relation til skibets opgaver.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til Forsvarets sundhedstriade.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Eskadrebanjermesteren i 1. Eskadre CSG Lars Dalsgaard på mobil 41309710. Alternativt til skibets Næstkommanderende OK Claus Kitnæs på mobil 30670722

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 19. juni 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent