Seniorsergent med viden om militær sikkerhed til Landsdelsregion Vest i Skive - genopslag


Seniorsergent med viden om militær sikkerhed til Landsdelsregion Vest i Skive - genopslag

Landsdelsregion Vest søger en seniorsergent til stillingen som efterretningsbefalingsmand ved efterretningselementet - Landsdelsregion Vest.
Har du lyst til at arbejde med militær sikkerhed og uddannelse og øvelse, og er du initiativrig, selvstændig, struktureret og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner, er du måske vores nye kollega.
Om os
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Forsvarskommandoen med direkte operativ reference til Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
Om stillingen
Du vil indgå i efterretningselementet (G2) under Uddannelses- og Efterretningssektionen. Uddannelses- og Efterretningssektionen ledes af en sektionschef (M331). Sektionen består af i alt syv officerer og befalingsmænd og er delt op i et Uddannelseselement og et Efterretningselement. Begge elementer ledes til daglig af en major (M331). Efterretningselementet består af en kaptajn og en seniorsergent.

Du vil som efterretningsbefalingsmand få en lang række opgaver, som nøje tilpasses dine kompetencer og forudsætninger. Som udgangspunkt ses følgende opgaver:

• Varetagelse af tjenesten som sikkerhedsofficer for stab Landsdelsregion Vest, herunder forebyggende sikkerhedstjeneste, militærfaglige sikkerhedseftersyn ved underlagte hjemmeværnsdistrikter og ajourføring af sikkerhedsinstruks.
• Sagsbehandler på etablissement og personelsikkerhed.
• Du vil indgå i regionens vagthavende roste.
• Ud over efterretningsområdet skal du forvente at løse opgaver som ligger inden for uddannelsesområdet.
• Du skal forvente at bestride funktionen, som regionens idrætsbefalingsmand. Det er dog ikke et ubetinget krav.
• Du vil skulle indgå i PLANC/OPSC som efterretningsbefalingsmand/sikkerhedsofficer under øvelser og større operationer.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere med tilfredsstillende resultat. Alternativt er du oversergent med kvalifikationer og potentiale til at gøre det. En baggrund i Hæren vil være en fordel.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer, og er god til at strukturere, koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver. Du leverer velbearbejdet opgaver til tiden. Ligeledes er du god til at samarbejde, og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt i opgaveløsningen.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Du har interesse for at arbejde med operativt stabsvirke og ønsker aktivt at deltage i regionens løsning af opgaver.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar. Du er ærlig, kan gå i øjenhøjde med den frivillige, ligesom du udviser rettidighed og evner høj faglighed.

Du skal kunne mestre samarbejde på flere niveauer, såvel internt som med eksterne myndigheder/niveauer og du skal have forståelse for underlagte enheders situation og funktionsvilkår.

Du er bruger af Work Zone, ESS og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med laver grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil du ansættes med en uddannelsesaftale og aflønningen vil ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

At du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fg. sektionschef for Uddannelses- og Efterretningssektionen ved Landsdelsregion Vest, kaptajn Morten Hansen, på telefon +45 72 42 16 41.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Camilla Lindholm Elling på mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt direkte efter. Stillingen er til besættelse hurtigt muligt.

Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent