Leder, Driftselement


Leder af Driftselement

Har du mod på et meget selvstændigt job, hvor du støtter uddannelse af soldater og enheder på Ingeniørkasernen? Så søg denne stilling, som du selv kan være med til at udvikle!
Om os
Driftselementet er fælles for alle enheder på Ingeniørkasernen, og har ansvar for udlån af centralt uddannelsesmateriel fra stopure til øvelsesvåben og tilvejebringelse af ikke organisatorisk materiel til skyde-, sprængnings- og øvelsesbrug. Derudover støttes med andre opgaver som fx reproduktionsopgaver og foto samt praktiske opgaver ved større arrangementer.

Driftselementet består af et Uddannelsesmaterielkontor (UMAK) og et Våbenkammer (VBK) (med i alt fire rutinerede og selvstændige konstabler og korporaler) og dig selv. Elementet indgår i Garnisonsstøtteenheden (GSE), der er en selvstændig enhed ved regimentet.
Om stillingen
Funktionen favner bredt, og er meget selvstændig. De overordnede opgaver er personaleledelse og –udvikling samt opgave- og ressourcestyring.

Du har materielansvar for elementet, og ansvar for logistisk støtte til GSE og andre selvstændige elementer ved regimentet. Funktionen er tillige Assisterende Sikkerhedsofficer, og har en vigtig rolle i fm. den daglige drift af vagttjenesten. Du indgår også i sagsbehandling på regimentsniveau om uddannelsesmateriel, militær sikkerhed og vagttjeneste.

Uddannelses- og sikkerhedsområderne er under forandring på flere områder, og du bliver en central figur i udviklingen, og kan dermed få stor indflydelse på områderne og dit eget job!

Du får en stor kontaktflade med alle enheder og myndigheder på Ingeniørkasernen, og dermed et godt grundlag for videre tjeneste i Skive.
Om dig
Du er seniorsergent med en veludviklet evne til at skabe og vedligeholde relationer, og din væremåde og fremtoning er derfor en vigtig del af jobbet. Du kan også være oversergent og allerede erklæret egnet til næste niveau. I så fald indgår vi en uddannelsesaftale så du kan udnævnes til seniorsergent.

Du bør have erfaring med uddannelse fra kompagni- og bataljonsniveau. Det er en fordel, hvis du har erfaring med forsyningstjeneste mhp. varetagelse af beholdningsansvarlig for eget lager i SAP (MM) samt erfaring med IT, moderne teknologi, grafiske programmer og fotografering mhp. fremstilling, forbedring og udvikling af uddannelsesmateriellet. Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med efterretninger, operationer eller sikkerhed mhp. forståelse for, og varetagelse af, den militære sikkerhedstjeneste.

Du skal være servicemindet og fleksibel og kunne håndtere spidsbelastninger eller når opgaver, krav og vilkår ændrer sig. Du kan arbejde selvstændig og tager initiativ og ser nye muligheder indenfor eget område. Du kan indgå som holdspiller og samarbejde med andre personer, elementer og sektioner ved regiment og garnison.

Du formulerer dig klar og tydelig på dansk, skriftligt som mundtligt, og du læser og forstå engelsk. Du har kørekort til personvogn (kategori B), og bør have kørekort til lastvogn (kategori C) og bus (kategori D).

For den rette kandidat investerer vi gerne i de nødvendige kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den nuværende leder af Uddannelsesmaterielkontoret, seniorsergent L.S. Jørgensen, på telefon 22 94 45 43 eller mail IGR-G-UMAK01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 12. Juli 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets
hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &
Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3
vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.
Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende
Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent