Efterretningsofficer til Fregatten ABSALON


Efterretningsofficer til Fregatten ABSALON

Er du officer af taktisk linje i søværnet? Trives du i et miljø med højt operationstempo? Ønsker du varierede arbejdsforhold? Kunne du tænke dig at blive en markant del af en af Søværnets skarpeste enheder? Hvis ja, så har vi muligvis stillingen til dig!
ABSALON søger en premierløjtnant til at indgå i operationsdivisionen som efterretningsofficer. Du får en spændende arbejdsplads med meget varieret indhold vekslende mellem tjeneste som vagtchef og tjeneste i operationsrummet som efterretningsofficer.
Om os
2. Eskadre, hvor ABSALON organisatorisk er tilhørende, leverer enheder til opgaveløsning af såvel national som international karakter. ABSALON har således deltaget i mange operationer og skal fremadrettet fortsat kunne udføre komplekse maritime operationer i verdens brændpunkter – i hele konfliktspektret.

Som enhed arbejder vi hårdt for at fastholde og udbygge de militære kernekompetencer og derfor deltager vi i nationale og internationale øvelser for hele tiden at opretholde et tilstrækkeligt træningsniveau.

Det næste år er ABSALON planlagt til deltagelse i operationer i Arktis under Arktisk Kommando og indsættelse i rammerne af Standing Nato Maritime Group 1 der forventes indsat i østlige Atlanterhav og Nordeuropa. Derudover vil ABSALON gennemføre normal træning og testsejladser i danske farvande.

ABSALON kan – ligesom alle maritime enheder – indsættes med kort varsel i internationale operationer og ABSALON har tidligere i en lang række af internationale operationer. Derfor skal du være indstillet på deltagelse i operationer og indsættelser – nogle gange med kortere varsel.
Om stillingen
Stillingen som efterretningsofficer er todelt, idet du dels vil indgå i tørnen som vagtchef, og dels vil støtte operationsrummet i planlægningen og udførelsen af enhedens operationer. Du vil således gennem dit virke som vagtchef få det grundlæggende håndværk som taktisk officer i Søværnet på plads, mens tjenesten som efterretningsofficer vil give et dybdegående kendskab til arbejdsgangene i operationsrummet. Efterretningsofficeren indgår i operationsdivisionen.

Når du er vagtchef indgår du i tørnen med tre andre vagtchefer, hvor du forestår skibets sikre sejlads, mens du er på vagt. Enhedens opgaver og størrelsen på organisationen ombord på ABSALON stiller store krav til overblik, fremsynethed, fleksibilitet og evner til at bruge organisationen.

Efterretningsofficeren indgår også i planlægningen af enhedens operationer, hvor det forventes, at du er enhedens ekspert på de andre aktører i operationsområdet. Dine input kommer derfor til at indgå direkte i enhedens planlægningsproces, og vil udgøre en væsentlig del af det beslutningsgrundlag som operationsofficeren baserer sin endelige plan på. Når ABSALON er i ’klart skib’ vil du arbejde i operationsrummet som Duty Staff Officer (DSO).

DSO skriver desuden størstedelen af skibets signaltrafik under ’klart skib, samt modtager og distribuerer indkommende signal i samarbejde med radiostationen. DSO er derudover skibet ekspert i Rules Of Engagement og fungerer derfor som rådgiver skibets Command Team.

Overordnet indeholder ABSALONs program mange sejldage det næste år. Det betyder, at du kan forvente et forløb med stor udvikling for både dig selv og dine kollegaer. Det betyder også, at tempoet i perioder kan være højt, hvorfor det er vigtigt, at du er i stand til at bevare det gode humør, når arbejdsmængden er stor.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn. Når enheden er i basehavn eller i havn uden for basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer. Derfor kan vagtdage i Frederikshavn forventes. Vi kan tilbyde en fleksibel tilgang til planlægning af din arbejdstid. Et af vores fokuspunkter vil være fastholdelse af den planlagte arbejdstid.

Vi vil i fællesskab opstille et udviklingsforløb, der vil give dig de nødvendige taktiske og efterretningsmæssige kompetencer, der skal til for at bestride stillingen. Et uddannelsesforløb kan også opstilles således, at det vil kunne gøre dig klar til at bestride andre vagtchefstillinger eller en stilling som taktisk officer.

Stillingen som efterretningsofficer er perfekt, hvis du ønsker indsigt i arbejdsgangene i operationsrummet – men samtidig vil bevare dit håndværk!
Om dig
Du er uddannet officer af taktisk linje i Søværnet.

Det er en fordel – men ikke en forudsætning – hvis du via tjeneste eller uddannelse har opnået erfaring fra øvelser og operationer og har nogle af de taktiske officerskurser (TAC 671-673). ABSALON vil tilsikre, at du over tid får relevant efterretningsmæssig uddannelse.

Du er motiveret og er indstillet på at tage ansvar for ABSALONs efterretningstjeneste og opgaverne som Duty Staff Officer sideløbende med, at du indgår i tørnen som vagtchef og du skal kunne omsætte nye ideer til konkrete forbedringer. Vi forestiller os, at du ønsker en længere tjenesteperiode på ABSALON. Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel. ABSALON vil tilgodese planlægning af afspadsering således, at du oplever et arbejdsliv der er i balance med dit privatliv.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt med fastholdelse af Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du er egnet til INTOPS og er, eller kan, godkendes til blåt bevis (helbreds- og tandundersøgelse). Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Taktisk Officer Efterretning på ABSALON, KL Martin Webb Kristensen på mail 2E-TAOE-OPO@mil.dk eller telefon 6175 5810 – også for en uforpligtende snak om mulighederne.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 2 august 2020. Samtalerne forventes gennemført umiddelbart efter via telefon eller VTC.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober 2020, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. ESKADRE
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent