Logistikbefalingsmand


Logistikbefalingsmand

Leder du efter en udfordrende stilling inden for logistik, hvor dine dybe kompetencer og erfaring som logistikbefalingsmand sikrer den bedst mulige styring af It-materiellet og vil du være med til at udvikle og implementere nyt koncept indenfor it-materielstyring? Så kig med her.
Om os
Koncern IT er en videnstung og højt specialiseret it-arbejdsplads, der er i gang med en gennemgribende it-modernisering, hvor vi er ved at implementere en helt ny strategi, der bl.a. byder på ny teknologi, etableringen af nye datacentre og en helt ny organisation i rammen af Program IT-konsolidering og Transformation (PIT).

Samtidig har Koncern IT ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af it-løsninger/-systemer i Forsvarsministeriets koncern, der understøtter forretningsprocesserne hos vores kunder. Koncernen har og vil fortsat igangsætte en lang række it-projekter, der styres inden for rammen af en portefølje.

Stillingen er placeret i Koordinationsafdelingens Styringssektion, der består af 9 medarbejdere og har ansvaret for den overordnede styring af Koncern IT’s produktion og drift af it-systemer/-services. Vores mål er at have en velfungerende tværgående styring, hvor udvikling, vedligeholdelse og implementering af løsninger sker gennem en styret og effektivt proces til vores kunders tilfredshed. Vi arbejder forbindende, kundecentrisk, vidensdrevet og hurtigt, så vi leverer it til aftalt tid og til de med kunden afstemte forventninger.

Vi søger derfor konstant at optimere etablerede arbejdsprocesser og implementere nye processer. Som eksempel er vi i samarbejde med PIT i gang med at implementere ny styringsmodel for myndighederne og personligt udlån af it-materiel. Du vil derfor kunne få stor indflydelse på udvikling af området.

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med gode muligheder for personlig kompetenceudvikling og indflydelse på en forholdsvis nyetableret afdeling. Koncern IT lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer.
Om stillingen
Dit primære fokus er på den overordnede materieladministration, hvor opgaverne bl.a. omfatter kontrol med logistisk fødekæde for IT-materiel i koncernen. Du skal støtte kapacitetsejere/kapacitetscenter-managers i KAKI og PIT i bl.a. håndtering af normeringssager samt materieloprettelser og -nedlæggelser i DeMars Materielstamdatastyringsmodul (MDG)

Du vil skulle indgå i projektarbejde under KAKI og PIT med henblik på udvikling af håndteringen indenfor IT materielområdet herunder opbygning af myndigheds- og lagerbeholdninger der sikrer at der er en DeMars organisationsstruktur som IT-materiellet kan registreres på.

Du giver forslag til og koordinerer løbende tilpasninger af logistiske direktiver der vedrører IT-materiel i samarbejde med kunder, kapacitetsejere og det øvrige FMI, herunder udfærdiger du overordnede interne direktiver for beholdninger.

Opgaverne består yderligere af ud-og indlån af it-materiel til eksterne leverandører og andre ministerområder. Kontrol af overvågning og rådgivning ift. KAKI myndighedsbeholdninger, herunder mønstringsplanlægning, -gennemførelse og rapportering samt udfæridgelse af overordnede interne direktiver for beholdninger.

Som forsyningsbefalingsmand/beholdningsansvarlig er du overordnet ansvarlig for daglig administration/styring af KAKI stabs myndighedsbeholdning, herunder
- Fysisk og i DeMars udfører normering, rekvirering, varemodtagelse, udlevering, returnering og ombytning af materiel.
- Gennemfører optælling, registrering og behandling af TAB/SKADE af personligt udlånt materiel.
- Udfærdiger arbejdsprocesser, vejledninger og direktiver samt overordnede direktiver for KAKI forretningsområders materielansvarlige og medarbejdere.

Du deltager aktivt i løbende udvikling og optimering af processer bl.a. i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse Proces- og digitaliseringssektion og PIT.
Om dig
Du har en militær mellemlederuddannelse med stærke kompetencer inden for logistikområdet. Du er chefsergent eller seniorsergent med potentiale og ønske om karriereudvikling.

Som person er du helhedsorienteret, evner at se muligheder, tager initiativ og arbejder systematisk. Du er analytisk stærk og kan finde løsninger i komplekse problemstillinger og tager ansvar, følger opgaverne til dørs og leverer med kvalitet.

Det er vigtigt, at du kan netværke og etablere stærke relationer og formår at kommunikere om teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke tekniske samarbejdspartnere og kolleger og du giver feedback på en konstruktiv og værdiskabende måde.

Godt humør er en fordel og du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er frihed under ansvar og fokus på at gøre hinanden endnu bedre. Vi hjælper hinanden med at yde det bedst mulige, også selvom ændringer hurtigt kan opstå. Derfor er det vigtigt, at du er fleksibel og omstillingsparat og ikke er tilbageholdende med at byde ind med din faglighed.

Vi forventer, at du kan dokumentere erfaring indenfor logistikområdet. Det er en fordel, hvis du har
- virket som materieladministrationsbefalingsmand ved NIV II eller III.
- de formelle og relevante DeMars-uddannelser.
- de formelle og relevante uddannelser indenfor logistikområdet

Er ovenstående udfordringer og rammer, som du vil kunne trives med og kan vokse indenfor, tænker vi, at du har potentialet til at blive vores nye kollega.

Vi søger en energisk, robust og effektiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø, og i en til tider hektisk hverdag.

Du arbejder uden besvær selvstændigt, og kan naturligvis også indgå i et team, ligesom du har en ”can do” tilgang til opgaverne. Du har det bedst med, at der altid er ”styr på stumperne”, og kan se et par skridt frem i opgaveløsningerne.

Du skal bestride en meget central logistikfunktion, der giver retningslinjer for styring af it-materiel, hvorfor du skal være i stand til at formidle budskaber klart og tydeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en senior- eller chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hvidovre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Niels Majland Jørgensen på telefon 72 81 43 21.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er fredag den 7. august 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest og senest 1. oktober 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hvidovre

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.08.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent