Driftsleder til Forretningsområde Køretøjer ved Forsvaret


Driftsleder til Forretningsområde Køretøjer ved Forsvaret

Er du logistikeren, som motiveres af processer, ansvar og samarbejde, og kunne du tænke dig at stå i spidsen for den daglige drift, vedligeholdelse og aktuelle projekter i Forretningsområde Køretøjer ved Forsvaret?

Så er stillingen som driftsleder måske noget for dig.
Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA), der hører under Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med baggrund i militære og politiske behov, baseret på en afvejning af teknik, logistik og økonomi.

KALA er organiseret i forretningsområder, og Forretningsområde Køretøjer er ansvarlig for anskaffelse og drift af pansrede og ikke pansrede køretøjer samt specialkøretøjer, der anvendes i Forsvaret. Forretningsområdet er organiseret i kapacitetscentre, og den ledige stilling er i Drifts- og Støttesektion Køretøjer.

Vi er et velfungerende team på 9 medarbejdere, militære såvel som civile.

Dagligdagen i KALA er meget dynamisk med en stor berøringsflade med både interne og eksterne interessenter, herunder koordination med brugerne rundt om i Forsvaret og leverandører.

Omgangstonen er uformel, men bygger på en høj faglighed og grad af respekt for samarbejdspartnernes opgaver og behov.

I KALA prioriterer vi udvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.
Om stillingen
Stillingen som driftsleder er en nyoprettet stilling, og der er derfor gode muligheder for påvirkning af stillingsindhold og personlig udvikling.

Som driftsleder håndterer du sagsbehandling af tildelte sager indenfor forretningsområdets ansvarsområde. Derudover varetager driftslederen funktionen som teamleder for driftsspecialisterne og står derfor for koordinationen af forretningsområdets styring af driftsområdet, administration og støtte til kapacitetssektionernes opgaveløsning. Du er stedfortræder for sektionschefen.

I samarbejde med de tekniske sagsbehandlere i hele forretningsområdet koordinerer driftslederen udarbejdelse af indkøbsrekvisitioner og materielintroduktioner, styring af projektlagre, vedligeholdelse af databaser, analyser af behov for lagerkapacitet samt kvalitetssikring af dokumenter.

Du fungerer som projektleder i forretningsområdets driftsprojekter, herunder udarbejdelse af ledelsesdokumenter. Derudover vedligeholder du diverse planer (Projektplaner i ANTURA, budgetter) og arkivering af dokumenter i Workzone.

Som driftsleder varetager du den årlige optælling og mønstring af forretningsområdets samlede materielbeholdning samt er ansvarlig for rapporteringen.

Endvidere løser du forefaldende administrative opgaver, såsom planlægning og tilrettelæggelse af seminarer, konferencer, kurser og lignende.

Til daglig arbejder du i Ballerup, men du kan forvente en del besøg til afdelingens depoter rundt om i Danmark, primært på Sjælland, hvor du står for koordinationen af modtagelse og afsendelse af materiel fra et depot i Sydsjælland.

Det forventes, at du har erfaring med at arbejde inden for det teknologiske område, og at du er motiveret for at arbejde med drift af køretøjer.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontorfaglig uddannelse samt relevant erfaring med logistikopgaver. Du har stor erfaring i at arbejdet med materielfaglige emner og kan fungere som mentor for andre logistikere. Du er en rutineret underviser af systemer samt formår at delegere arbejdsopgaver til logistikteamet.

Du har gennemført, eller er godt i gang med, en akademiuddannelse.

Du er ekspert i SAP/DeMars med PM (Plain Maintenance), Planlagt og forebyggende vedligehold, og MM (Material Maintenance), materielstyring indenfor processerne til indkøb, lager og myndighedsbeholdning. Du formår at dele ud af din viden og erfaring samt er rutineret bruger af MS Office-pakken og SAP BI (Business Intelligence).

Du har erfaring med elektronisk sagsbehandling- og dokumentationssystemer (Forsvaret anvender Workzone). Desuden er du god til engelsk både mundtligt og skriftligt.

Som person forestiller vi os, at du er servicemindet og fleksibel. Du arbejder målrettet og påtager dig selvstændigt ansvar for resultater og deadlines. Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, og du er villig til at lære og udvikle dig.

Du formår at fastholde overblikket i en travl hverdag, og du trives med at arbejde tæt med mange forskellige mennesker. Endvidere er du en teamplayer og kan lide at være opsøgende i forhold til vores kunder og interne samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Derudover tilbydes betalt frokostpause, kaffe- og frugtordning, fleksibel arbejdstid og mulighed for sociale aktiviteter gennem bl.a. idræts- og personaleforening.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde en sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte chefkonsulent Knud Jakob Vibenfeld på telefon 72 81 48 71 eller via mail FMI-LA-CHKDS@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pernille Grønning på telefon 72 81 91 66.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, såsom ansøgning, CV, udtalelser, uddannelsesbeviser, mv.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler snarest herefter. Samtaler vil blive gennemført i Ballerup eller på Skype afhængig af, hvordan COVID-19 situationen udvikler sig.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent