Sektionschef for den Operative Stab ved Operations Support Wing


Sektionschef for den Operative Stab ved Operations Support Wing

Har du mod på en udfordrende og alsidig hverdag i et operativt miljø? Vil du trives i en nøgleposition, hvor din arbejdsindsats har direkte betydning for, hvordan de operative tandhjul kører rundt i vores wing? Søger du indflydelse, og vil du være med til at tage de store beslutninger? Så er jobbet som sektionschef for den operative stab måske noget for dig?
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup (FSNKAR) og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Protection og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR, hvor han er ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Den operative stab er underlagt Operations Group (O-Group) og består af 23 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere fordelt på de følgende tre elementer; Operations- og Planlægningselement, Logistikelement samt Uddannelses- og Træningselement. Arbejdsdagen i staben er præget af en høj grad af tillid fra ledelsen, fleksibilitet, højt humør og en god omgangstone. Vi lægger vægt på en god korpsånd, som bl.a. bygger på løbende vidensdeling og tværfagligt samarbejde på alle niveauer.

I forbindelse med en igangværende organisationsudvikling er den operative stab for nuværende ved at blive opbygget efter en A3 – A7 struktur. Den vil blive endeligt implementeret den 1. september, og du vil derfor få en god mulighed for at sætte dit personlige præg på stillingen helt fra start.
Om stillingen
Vi tilbyder her en helt unik stilling, som henvender sig til majoren, der både har et operativt og et administrativt mindset. Vi er på udkig efter en ledelsesstærk og handlekraftig kollega, der kan skabe synlige resultater. Er du den rette kandidat, vil du få et indgående kendskab til wingens kapaciteter, du vil blive udfordret, og du kommer ikke til at kede dig. Samtidig kan vi byde dig indenfor i et stærkt fælleskab, hvor vi passer på hinanden, og hvor din trivsel og arbejdsglæde er vigtig for os.

Du bliver chef for en sektion, der foruden dig består af fire officerer, ti befalingsmænd og otte medarbejdere i konstabelgruppen.
I stillingen vil du forestå den overordnede styring og ledelse af sektionens opgaver, herunder udvikling og fastholdelse af dine medarbejdere samt effektiv forvaltning af sektionens budget. Du vil herunder skulle tilsikre årsplanlægningen vedrørende udarbejdelse af OSW drifts- og aktivitetsplan, AKOS, uddannelsesplaner, budgettering samt O-Group kontrolvirksomhed. Som chef for staben vil du endvidere lede og prioritere en række interessante og udfordrende operative stabsopgaver. Det være sig eksempelvis:
- Planlægning i forbindelse med udsendelse af OSW kapaciteter
- Sagsbehandling af OSW træningsbehov, øvelser og indsættelser, herunder deltagelse i øvelseskonferencer
- Overordnet planlægning af den Grundlæggende Militæruddannelse (GMU) for FLV officerskadetter
- Sagsbehandling af SERE og JTAC, herunder støtte til udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne.
- Sagsbehandling af Flyvevåbnets Basisuddannelse
- Formandskabet i OSW operative planlægningsgruppe

Du vil samtidigt få rig mulighed for at opbygge indsigt i OSW eskadrillers arbejde ved besøg på øvelser og den daglige træning og uddannelse.

I stillingen vil du desuden være stedfortræder for chefen for O-Group.
Om dig
Du er major og har gennemført VUT II/L, Master i Militære Studier (MMS) eller anden relevant masteruddannelse. Hvis du er kaptajn, er i gang med din MMS og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig.

Du er en nærværende og motiverende leder, der kan navigere i et bredt spænd af opgaveområder. Det er vigtigt, at du har blik for O-Group’s behov for koordination og styring og understøtter dette i dit daglige virke. Sideløbende med driften af din sektion, er det naturligt for dig at planlægge og igangsætte større projekter, sikre deres fremdrift og sørge for at deadlines og kvalitet overholdes.

Du lægger stor vægt på stærke samarbejdsrelationer, da opbygning og vedligeholdelse af netværk og relationer er afgørende for løsning af dine opgaver. Vi forventer derfor, at du har gode sociale kompetencer, et godt overblik og evner at koordinere på tværs af forskellige eskadriller, sektioner og myndigheder.

Du er resultatorienteret og trives med skarpe deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten samt besidder evnen til at formulere dig skriftligt på dansk og engelsk. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra anden stabstjeneste og gerne har været ESK chef samt været i INTOPS i en operativ stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internatioanle operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiskeb basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations Group OL Jannik Skov på tlf.: 24 28 28 41 eller på mail OSW-O-001@FIIN.DK.

Har du spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er søndag den 9. august 2020. Samtaler afholdes løbende.
Ønskelig tiltrædelsesdato er 1. september 2020.

Vi vil bede dog om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent