Sektionsfører til 1 Militærpolitikompagni


Sektionsfører til 1 Militærpolitikompagni

Har du hvad der skal til for, at indgå i et operativt og landmilitært militærpolitidetachement? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed der leverer støtte til det maritime, luftmilitære og landmilitære miljø, både nationalt og internationalt?

Så er du den kommende sektionsfører ved 1. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier (MPKMP), samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.
Om stillingen
Du vil blive udfordret i et skarpt operationsmiljø, hvor din primære opgave er, at føre din sektion under indsættelse, nationalt og internationalt i rammen af 1 MPKMP, der støtter 1. Brigade, Hærens ny middeltunge troppeenhed, i gennemførelsen af landmilitære operationer.

Som sektionsfører skal du være en rollemodel for din sektion og sikre at kompagniets opgaver bliver løst på ordentlig vis. Du vil komme til at føre og lede en sektion med fagligt dygtige soldater og du skal derfor brænde for føring og ledelse af soldater.

Stillingen omfatter operativ opgaveløsning nationalt og internationalt, samt faglærervirke. Som sektionsfører i et militærpolitidetachement vil der blive stillet store krav til dine evner som planlægger af aktiviteter samt efterfølgende gennemførelse.

Du vil løbende kunne forvente at videreudvikle egne kompetencer ift. stillingen, samt bygge videre på det allerede eksisterende grundlag for dit videre virke ved Militærpolitiet.

Om dig
Du er udnævnt oversergent. Alternativt er du fundet egnet til at gøre tjeneste på M221 niveauet for mellemledere og vil blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på, at kunne opfylde kravene for udnævnelse til oversergent.

Det er et ubetinget krav, at du er militærpolitiuddannet og det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet.

Du skal være initiativrig, løsningsorienteret og tro på, at det at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en enhed og organisation, er en forudsætning for et godt samarbejde og for at opnå gode resultater.

Du skal være omstillingsberedt og klar til, at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav til din holdning og professionalisme.

Du er analytisk stærk og formår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i din rolle som fører og underviser.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontakte chef for 1. Militærpolitikompagni, kaptajn Christian Nordhagen på telefon 72 83 71 00 eller mail TRR-MP-100A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte Administrationsbefalingsmand, seniorsergent Kim Markussen på telefon 72 83 70 11 eller på mail TRR-MP-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. juli 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.07.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent