Rådighedsstilling - Seniorsergent af reserven søges til Arktisk Kommando.


Rådighedsstilling - Seniorsergent af reserven søges til Arktisk Kommando.

Arktisk Kommando søger seniorsergent af reserven til ansættelse på reservekontrakt som næstkommanderende i reserven på Station Grønnedal.
Om os
Arktisk Kommando (AKO) er en operativ kommando med ansvar for Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrummet herover.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer.

I Arktiski Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbenet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidigt en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund.
Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle tre værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har Kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland og Færøerne samt i Danmark.
Om stillingen
Station Grønnedal er beliggende i Sydvestgrønland nærmeste nabo er bygden Arsuk, der ligger cirka 12 km fra Grønnedal og hvor man normalt kun kan komme til og fra med skib, helikopter eller stationens eget fartøj. Stationen består af en række bygninger, en helikopter landingsplads samt en havn.

Som reservebefalingsmand ved AKO bliver du ansat i en designeringsfunktion, som en del af Nordatlantens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.
Reservist stillingen er militær og værnfælles, og kan søges af personel fra befalingsmandsgruppen fra alle tre værn samt hjemmeværnet.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, med stor mulighed for at nyde den storslående Grønlandske natur.

Du skal forvente at blive indkommanderet til rådighedstjeneste på stationen i op til 30 dage om året. Det er en forudsætning, at dette er afstemt med din civile arbejdsgiver.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent. Du har en faglig opdateret uddannelse som elektriker med solid erfaring i dit fag. Derudover har du kørekort kategori B samt BE, det er en fordel hvis du kan betjene entreprenørmaskiner (rendegraver, gummiged og teleskoplæsser), samt har et bevis som motorbådsfører eller duelighedsbevis. Det er absolut en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere tjeneste i Grønnedal eller i Arktis.

Du har stor lyst til at bevare din tilknytning til Forsvaret. Du er i god form. Du kan og ønsker at bidrage til opgaveløsningen. Du ser en indkommandering som et positivt afbræk fra din civile hverdag, og du går til opgaven med omhu og godt humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat som seniorsergent af reserven (M231). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for stampersonel.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chefen for Forbindelseselement Thule Air Base ved Arktisk Kommando, oberstløjtnant Jens Alsing på FKO-A-CHFET@mil.dk

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte major Lars Buhl Christiansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04 Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du skrive til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Bemanding Speciale på mail: FPS-KTP-BEMSPC

Ansøgningsfristen er 12. juli 2020. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent