Dygtig og engageret kontorfunktionær søges til Forsvarsministeriets Auditørkorps


Dygtig og engageret kontorfunktionær søges til Forsvarsministeriets Auditørkorps

Er du kontoruddannet og har god erfaring med løsning af administrative støtteopgaver, og trives du med faglige udfordringer? Så er du måske vores nye medarbejder ved Forsvarsministeriets Auditørkorps, Generalauditoriatet.
Om os
Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler militære straffesager i ind - og udland.

Forsvarsministeriets Auditørkorps beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale) fordelt mellem Generalauditoriatet i København og Auditørkontoret i Viborg samt et mindre afdelingskontor i Gentofte.

Stillingen som kontorfunktionær er placeret i sekretariatet i Generalauditoriatet, der ligger i naturskønne omgivelser på Kastellet i København.

Generalauditøren fungerer dels som øverste påtalemyndighed i militære straffesager, herunder som klage- og tilsynsmyndighed, dels som øverste administrative organ i Forsvarsministeriets Auditørkorps. Derudover varetager Generalauditoriatet en række andre opgaver, herunder bistand til hjemmeværnsmyndighederne i personvurderingssager.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver vil navnlig omfatte:

- Administrativ sagsbehandling, herunder selvstændige støtteopgaver til Generalauditoriatets juridiske sagsbehandling m.v.
- Udarbejdelse af statistikker og ledelsesinformation
- Oprettelse og journalisering af sager ved myndigheden
- Sekretæropgaver for ledelsen og bistand i forbindelse med tilrettelæggelse af mødevirksomhed og tjenesterejser m.v.

Du vil blive en del af et selvstændigt team med stort ansvar, fleksibilitet og indflydelse på dine arbejdsopgaver og hverdagen i det hele taget. Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer i et miljø med en uformel omgangstone, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid.

Som ansat i Forsvarsministeriets Auditørkorps får du endvidere gode muligheder for at videreuddanne dig.
Om dig
Du har en kontoruddannelse, gerne med speciale i offentlig administration eller lignende. Du har relevant erfaring med løsning af forskelligartede administrative kontoropgaver, herunder erfaring med elektronisk sagsbehandling og journalisering, gerne Captia/WorkZone/ESDH, samt Excel.

Det vil være en fordel – men ikke et krav -, hvis du har kendskab til strafferet og erfaring med løsning af administrative støtteopgaver, der knytter sig til straffesagsbehandling.

Vi lægger vægt på, at du som person er meget omhyggelig, serviceminded og udviklingsorienteret. Du er i stand til at arbejde selvstændigt med planlægning og styring af dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 26.240,00 kr. pr. måned.

Afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til chefkonsulent Helle Bak på telefon 7281 1040. Har du spørgsmål til løn - og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Sådan søger du
Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2020. Vi afholder ansættelsessamtaler i august.
Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. september 2020 eller efter nærmere aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK)
Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget på tilsvarende måde som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejeloven træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarsministeriets Auditørkorps, Generalauditoriatet, varetager også en række andre opgaver, herunder sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnsmedlemmer. Du kan finde flere oplysninger om Forsvarsministeriets Auditørkorps på vores hjemmeside: www.fauk.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

31.07.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent