Operationsbefalingsmand G35/ST/1 Brigade


Operationsbefalingsmand G35/ST/1 Brigade

1. Brigade søger operativ mellemleder. Stillingen som operationsbefalingsmand (OBM) til Operations- og Planlægningssektionen (G35/1 BDE) i staben ved 1. Brigade står klar til besættelse.

Har du et kendskab til HTK, LC2IS og CIS i Forsvaret, brænder du for at arbejde med koordination og planlægning, og vil du samtidig være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, som støtter chefen for 1. Brigade samt dispositionsenheder. Så er her jobbet for dig. Du har som OBM i G35 i 1. Brigade mulighed for at præge arbejdet fremadrettet i samarbejde med et stærkt team i brigadestaben.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade. Foruden de operative opgaver, varetager 1. Brigade forberedelsen af enheder til beredskab, bidrag til INTOPS, samt nationale indsættelser. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejdsmiljø, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Operations- og Planlægningssektion, G35, er kernen i Operationscenter 2 (OPSC 2) i brigadens føringskoncept. Der er tale om en sektion under opbygning med fokus på føring og short-term planning. Hertil ligger ansvaret for implementering af HTK ved 1. Brigade forankret ved sektionen.
Om stillingen
Operations- og Planlægningssektionen består organisatorisk af fem faste medarbejdere, hvor opgaverne fordeles med fokus på personellets kompetencer.

Under operativ indsættelse skal du virke som OBM i OPSC 2. Du skal deltage i den operative uddannelse og øvelse af sektionen – og brigadestaben – både internt og eksternt. Du skal desuden virke som CBRN-befalingsmand og CISBM i OPSC 2.

Som en del af OPSC 2 bliver du en del af et fast team, hvor du skal bidrage til indsættelse og føring af brigadens dispositionsenheder. Du vil derfor komme til at arbejde med HTK og LC2IS under en taktisk opgaveløsning.

Som OBM kommer du til at bidrage til implementeringen af HTK og på sigt LC2IS i 1. Brigade. Du skal herudover støtte CIS-officeren med CIS-relaterede emner. Ligeledes skal du i samarbejde med sektionschefen støtte med føringsuddannelse af kampbataljonerne, gennemføre planlægning, registrering og budgettering af aktiviteterne og bidrage til udvikling af Standard Operating Procedures/Instructions (SOP/SOI).

Helt konkret består hovedopgaverne i uddannelse og koordination inden for:
- Uddannelse i LC2IS for brigadens dispositionsenheder.
- Egen operative funktion.
- Arbejde med HTK og LC2IS i en operativ ramme.
- eMTEP og SAPS vartning.
- Udvikling og vartning af oversigt over BDE SOP/SOI.
- Bidrage til implementeringen af HTK ved 1. Brigade.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejde om mandagen og afspadsering eller hjemmearbejde om fredagen.

Stillingen indebærer i nogen grad øvelsesaktivitet og tilstedeværelse uden for normal arbejdstid under uddannelse for enhederne og staben – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent (SSG), alternativt er du erfaren oversergent (OS) (6-8 års tjeneste som OS), som er klar til udnævnelse. Er du erfaren oversergent, men mangler de forudsætningsskabende uddannelser i forhold til udnævnelse til SSG, kan du ansættes mod indgåelse af en uddannelsesaftale.

Den vigtigste kvalitet ved dig er ønsket om og evnen til at lære nyt, samt at du kan indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, og er der den rigtigt kemi mellem dig og os, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring. Det er en fordel såfremt du har kendskab til HTK og LC2IS.

1. Brigade er det rigtige sted for dig, hvis du brænder for den operative tjeneste og ønsker at dygtiggøre dig inden for dette område.

Ved 1. Brigade, bliver du afprøvet i den operative tjenste på troppeenhedsniveau og du får gode muligheder for at dygtiggøre dig. Vi kan tilbyde en afvekslende hverdag, hvor der kan skabes god vilkår for udvikling og
uddannelse (Føringskursus, Militær akademiuddannelse).

Ønsker du at blive afprøvet og vurderet i forhold til senere udnævnelse til Chefsergent, eller i forhold til Late entry til kaptajnsniveauet, er 1. Brigade stedet. Her kan du på niveau III udvikle dine operative evner og dygtiggøre dig som sagsbehandler.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Ulrik Bundgaard Sørensen på tlf. 2516 4266, mail 1bde-g35-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til umiddelbar besættelse, og ansøgningsfristen er 16. august. 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34 eller 35.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent