Alternativ kryptokustode ved Kryptofordelingscenter Danmark (genopslag)


Alternativ kryptokustode ved Kryptofordelingscenter Danmark (genopslag)

Kryptofordelingscenter Danmark søger en Alternativ Kryptokustode.

Går du med et ønske om at være en del af en driftssikker produktions og distributionsenhed? Har du mod på at bringe dine færdigheder som kryptokustode og/eller din solide IT-mæssige baggrund i spil?

Så er der al mulig grund til at læse videre.
Om os
Kryptofordelingscenter Danmark er omdrejningspunktet for al modtagelse, produktion, registrering og fordeling af kryptomateriel og koder til danske militære og civile myndigheder i ind- og udland. Kryptofordelingscenter Danmark er en del af Forsyningsafdelingen under Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse og ligger fysisk i rolige omgivelser i Korsør, som vil blive dit faste tjenestested. Vores særegne forhold og specielle arbejdsvilkår gør, at den geografiske stabilitet er ganske unik for det danske forsvar.

Kryptofordelingscenter Danmark er det danske ”National Distribution Authority”, som indgår i det internationale kryptonetværk i almindelighed, og NATOs netværk i særdeleshed.

Vi er ca. 20 dedikerede militære og civile specialister med mange års erfaring samt rutine indenfor kryptoområdet og med vidt forskellige baggrunde.
Om stillingen
Du har ansvaret for produktionen af elektroniske koder til alle brugere af kryptoudstyr i Danmark og ved danske brugende enheder i udlandet, og at koderne bliver leveret til tiden. Du har desuden ansvaret for overholdelse af sikkerheden og driften af Electronic Key Management System (EKMS), der er nationens kodeproduktion.

Som alternativ kryptokustode vil dine primære opgaver være sagsbehandling af eget ansvarsområde ved Kryptofordelingscenter Danmark/National Distribution Authority Denmark.

Du er hovedansvarlig for den faglige støtte til driften af EKMS hos kunder/brugere og støtter med oprettelse af arbejdsstationer.

Du ajourfører administrative databaser, der understøtter kodeproduktionen og udfører kvalitetskontrol og forsendelse af kodeprodukter. Du skal tillige udføre kontrolopgaver i relation til terminalsikkerhed.

Du skal assistere ved udarbejdelse af sikkerhedsrelateret dokumentation i forbindelse med diverse klassificerede systemer samt assistere med bidrag til brugermanualer og anden betjeningsdokumentation.

Endvidere bidrager du med produktion af alt nationalt kryptografisk nøglemateriel i kodeproduktion ved fremstilling af smartcard og koder mv. til staten Danmark, herunder forsvaret med tilhørende myndigheder.

Du skal forvente nogen rejseaktivitet i forbindelse med efteruddannelse, og du vil indgå i en tørn som tilkaldevagt hvor du håndterer henvendelser vedrørende krypto og deraf afledte opgaver ved de brugende enheder.
Om dig
Du er seniorsergent og har måske en bred erfaring indenfor signal- og kommunikationstjeneste, ligesom du har en særlig interesse for kryptoområdet, som du har arbejdet med før i din egenskab af kryptokustode.

Du har en IT-uddannelse og sandsynligvis en baggrund som IT-supporter i forsvaret.

Du ser dig som en inspirerende leder for underlagt personel, der hver især har nogle helt specielle og unikke kompetencer samt et detailkendskab til kode- og kryptomateriel udover det sædvanlige.

Du ser en travl og afvekslende hverdag som krydderiet på en arbejdsplads hvor der er en professionel, men venlig og uformel omgangstone, og hvor kollegerne hjælper hinanden på tværs i organisationen.

Du vil i de første par år modtage sidemandsoplæring af den siddende alternative kryptokustode og leder af kodeproduktionen, og du vil i forløbet overtage opgaverne mere og mere selvstændigt. I den forbindelse vil du gennemgå de kurser, du måtte mangle, for at kunne bestride stillingen fuldt ud.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Lars Thomsen på telefon 28 80 83 48 eller chefsergent Edith Rasmussen på telefon 728 16161.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 19. juli 2020 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent