Information manager til F-35 Group sekretariatet


Information manager til F-35 Group sekretariatet

Synes du, at Danmarks nye jagerfly F-35 lyder spændende? Så er det nu, du har chancen for at blive en del af et nyt team. Fighter Wing Skrydstrup er i disse år fuldt i gang med implementering af F-35 og har derfor brug for din hjælp.
Om os
Kom med fra starten. Vi er ved at oprette et helt nyt sekretariat, der bliver en del af den nyoprettede F-35 Group. Sekretariatets kernefunktion er at støtte F-35 Group i den centrale opgave med at opbygge F-35 strukturen i det tempo, som opgaverne påkræver det, herunder at arbejde med rekruttering og fastholdelse. Du vil hermed være med til at sætte dit præg på opbygningen af en ny enhed.

En stor udfordring for Fighter Wing Skrydstrup opstår i overgangen til den nye F-35 organisation, hvor der vil være et stort rekrutteringsbehov. Der bliver brug for mange nye stillinger og kompetencer. Herudover vil en stor del af F-35 personellet komme fra F-16 strukturen, der samtidig med opbygningen af F-35 strukturen, fortsat skal kunne løse relevante kampflyopgaver.
Om stillingen
Dit primære ansvarsområde er at holde styr på flow af informationer og ressourcer i tæt samarbejde med Fighter Wing Skrydstrups stab og Administrativ Partner Skrydstrup, og du vil skulle støtte såvel med kommunikationsopgaver, samt bidrage til sagsbehandlingsopgaver.

Dine arbejdsopgaver vil bestå i at understøtte fordelingen af indkomne sager, vedligeholde vores fælles digitale teamsite samt at kommunikere til F-35 Group ledelse omkring diverse opgaveløsninger.

Herudover vil du stå for at lagre, dokumentere og holde styr på de mange beslutninger, der løbende skal træffes. Dine databaser vil være væsentlige, når man skal bevare overblikket i en så dynamisk og omfattende forandringsproces. Du indgår som en aktiv del af teamet og står klar til at støtte F-35 Group.
Om dig
Du er sergent eller konstabel, der er egnet til gennemførelse af sergentuddannelsen, hvilket der vil blive indgået uddannelsesaftale om. Du er velstruktureret og har et skarpt overblik, også når opgaverne er mange. Dertil er du serviceminded og altid klar til at hjælpe såvel kolleger som samarbejdsparter. Du har sans for såvel helheder som detaljer og besidder gerne gode IT-færdigheder så du kan vedligeholde vores fælles digitale teamsite samt kommunikere til sektionens øvrige medarbejdere omkring diverse opgaveløsninger.
Derudover ser vi gerne som følgende, at du:
• Kan arbejde selvstændigt og er initiativtager ved pressede situationer
• Trives med tværgående samarbejde og du påtager dig gerne opgaver også udenfor eget ansvarsområde
• Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation både på dansk og engelsk
• Er erfaren IT-bruger af både DeMars og Workzone

• Er fleksibel og serviceminded i en til tider vekslende og travl arbejdsdag
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil samtidig blive udarbejdet en uddannelsesaftale med henblik på videreuddannelse og udnævnelse til stillingens gradsniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
  
Dit faste tjenestested vil være Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Stabschef, Alan Kiilerich på telefon 31 15 59 30 eller på mail FW-S-001@MIL.DK
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 54 47 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 12. juli 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. Fighter Wing Skrydstrups hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager Fighter Wing Skrydstrup desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent