Teamleder til Centraliseret Ammunitionstjeneste


Teamleder til Centraliseret Ammunitionstjeneste (CAT).

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?
Så er en stilling som teamleder i opladningen ved Fighter Wing Skrydstrup’s ammunitionstjeneste måske noget for dig.

Om os
Centraliseret Ammunitionstjeneste er et værksted under Aircraft Maintenance Squadron. Vi forestår vedligeholdelse, klargøring, eftersyn og opladning af våben på F-16. Vi hører hjemme på Fighter Wing Skrydstrup, en arbejdsplads med ca. 700 ansatte, som er beliggende i nærheden af Haderslev, Kolding og Åbenrå.
Om stillingen
Som teamleder ved Centraliseret Ammunitionstjeneste træder du ind i en spændende verden fuld af udfordrende og udviklende opgaver. Dine primære opgaver vil være opladning af kampfly, samt deltagelse i vedligeholdelse af våben og våbensystemer. Der vil ligeledes kunne forventes involvering i F-35 implementeringsprocessen ved overgangen til den nye flytype.
Endvidere vil du indgå i rosten af Centraliseret Ammunitionstjeneste personel til udsendelse.
Om dig
Du er sergent, alternativt overkonstabel eller specialist og vurderet egnet til sergent uddannelsen.

Du er højt motiveret og værdsætter det militære erhverv. Du er god til at arbejde selvstændigt og er som person udadvendt, fleksibel og omstillingsparat.
Endvidere er du god til at skabe samarbejdsrelationer og er indstillet på at ordenssans, sikkerhed og kvalitet i de daglige arbejdsopgaver er vigtigt.

Faglige kvalifikationer:
MS Office pakken. Almindeligt kendskab til IT
Behersker engelsk i skrift og tale.
Kørekort, kategori B.

Dine ønskelige kvalifikationer:
Kørekort til anhænger (kategori B+E eller C+E).
Gaffeltruck.

Du skal være indstillet på at gennemgå screening med henblik på gennemførelse af A1 Flymekanikeruddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau. Der vil ved en sådan besættelse, blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. optagelse og gennemgang af Grundlæggende Sergentuddannelse inden for en 2. årig periode.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
  
Dit faste tjenestested vil være Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Jan Havn på telefon 72 84 93 02 eller på mail FW-AMS-004@MIL.DK
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 54 47 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. juli 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. Fighter Wing Skrydstrups hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager Fighter Wing Skrydstrup desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

10.07.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent