Efterretningsspecialist ved Air Control Wing, Karup


Efterretningsspecialist ved Air Control Wing, Karup

Air Control Wing (ACW) efterretning, søger en sergent til et velfungerende team af loyale og dedikerede medarbejdere hvor interesse, iver og godt humør driver arbejdet. Er du derfor en holdspiller og kan tænke selvstændigt samt bevare roen når situationen tilspidser sig, så er du måske vores nye sergent til operations efterretning elementet ved Air Control Wing (ACW).
Om os
Air Control Wing er en af Flyvevåbnets operative enheder i Danmark. Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. ACW deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten? Air Control Wing lever op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

I Air Control Wing fokuserer vi på at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling – medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

ACW er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med mange typer medarbejdere.

Air Control Wing er geografisk spredt med hovedsæde i Karup og med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).

Efterretningssektionen indgår i afvikling af gennemførte operationer ved Air Control Wing. Sektionen tilvejebringer og opretholder forståelse for den efterretningsmæssige situation til brug for missionsafvikling, analyse arbejde samt situationsforståelse for enhedens medarbejdere og ledelse.
Om stillingen
Stillingen som efterretningsspecialist ved ACW operations efterretningselementet, er en sergent stilling hvor du har en stor grad af indflydelse på din arbejdsdag. Du vil være underlagt din daglige leder ved elementet under ACW efterretningssektion, men skal kunne fungere som teamleder ved dennes fravær.

Som efterretningsspecialist kommer du til, at indgå i løsning af opgaver relateret til operationer ved ACW operationsrum, gennemføre undervisning ved ACW indenfor dit arbejdsområde samt gennemføre analysevirksomhed, til brug ved sektionen og støtte til ACW virke, samt videreformidling til samarbejdspartnere.

Jobbet medfører dyb indsigt i fly militær operativ afvikling, hvorfor din viden vil være anvendelig på mange områder indenfor Forsvaret.

Arbejdet fordrer til tider en del rejseaktivitet, men skal også påregne at gennemføre tjeneste på forskudte tider.

Du vil skulle gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb såvel i Danmark som ved forskellige skoler, hovedkvarterer og enheder i udlandet. Dit fokus vil være daglige aktiviteter af interesse for ACW opgaveløsning.

Der er tale om et spændende og dynamisk miljø inden for et tjenestefelt i konstant udvikling, hvor du vil blive konstant udfordret på viden og færdigheder. Din uddannelse vil aldrig være afsluttet grundet de mange dynamikker og den militære udvikling generelt. Det vil derfor være en fordel at kunne holde mange bolde i luften samt være omstillingsparat.
Om dig
Du er sergent eller alternativt en erfaren konstabel, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du skal kunne kombinere data og informationer samt finde sammenhænge i stort datamateriale og omsætte dette til skriftligt materiale for andre, erfaring fra efterretningsarbejde er derfor en stor fordel.

Du kan arbejde alene og/eller sammen med andre, samt motivere og lede en gruppe medarbejdere i en til tider hektisk hverdag der kræver omstillingsparathed. Du drives af nysgerrighed ”hvorfor nu det?”, er loyal og pålidelig og du kan begå dig i et kommandosystem. Du er punktlig, troværdig og optræder ansvarsfuld og serviceminded, samt går forrest i opgaveløsningen.

Du skal være fortrolig med Microsoft Office pakken.
Erfaring fra internationale operationer er ønskeligt.
Du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale. Engelsk på niveau 3-3-3-3.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefsergent Steen M. Andersen ACW-OI-004@mil.dk eller på telefon +45 72 84 52 30 eller mobil +45 51 97 12 59.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 2.august.2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 32, 2020. Stillingen ønskes besat snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent