Operationsofficer G3/ST/1 Brigade


Operationsofficer G3/ST/1 Brigade

Vil du gøre en forskel for soldaterne og enhederne i 1. Brigade?
Vil du være del af en sektion, som arbejder med operationer, føring og uddannelse?
Vil du være synlig i brigaden?
Vil du sidde med mange tunge opgaver og have direkte indflydelse på brigadens dispositionsenheders indsættelse i internationale operationer (INTOPS)?

Så har du her en mulighed for at blive operationsofficer i G3 ved staben i 1. Brigade!
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

1. Brigade skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau.
1. Brigade skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar, samt opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder indenfor alle våbenarter og mulighed for at lære Hæren at kende.
Om stillingen
Stillingen som operationsofficer er tilknyttet Plancenteret. Som officer i Plancenteret vil du være med til at, planlægge brigadens operationer når denne er indsat. Plancenteret øves flere gange årligt i rammen af divisionen, og brigadestaben bruger mange ressourcer på intern uddannelse. Med andre ord, hvis taktik og operativplanlægning tiltaler dig er dette stillingen.

I garnisonen vil du sammen med de andre, operationsofficer i G3, være tovholder på brigadens opstilling og uddannelse af enheder til INTOPS, NATOPS og beredskaber. I din funktion vil du skulle koordinere direkte med brigadens dispositionsenheder, men også foresatte. Udover de mere administrative opgaver kan du forvente at blive tovholder på en eller flere af brigadens aktiviteter.

Du vil i høj grad kunne blive afprøvet i f.t. optagelse på Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelse. Såfremt du i højere grad ønsker at specialisere dig inden for graden, vil du også være meget egnet i stillingen.
Om dig
Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade som kampenhed.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret, du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst, selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.

Du ønsker at indgå i og bidrage til en progressiv sektion med forskellige kompetencer og roller, samt bevæge dig i udfordrende spændingsfelter mellem egne opgaver og brigadens opgaver.

Du besidder selvdisciplin, er pragmatisk og kvalitetsbevidst i din faglighed og prioriterer personlig fremtoning, herunder egen fysisk vedligeholdelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan besættes med en tjenestemand. For den rette kandidat med grad af PL vil der endvidere kunne ansættes på en uddannelsesaftale.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen, Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/G3 major Casper Pedersen på telefon 20807569.
Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er 23. august, samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC i uge 35.
Stillingen er til besættelse per 1. oktober 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.07.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent