Sagsbehandler til Hærstøtteenheden i Hærkommandoen


Kaptajn eller major (M322) til Hærstøtteenheden i Hærkommandoen.

Ønsker du et job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavespektrum og søger du en udfordrende stilling med en afvekslende hverdag, hvor din evne til at håndtere komplekse og ansvarsfulde opgaver bringes i spil? Ja – så søg jobbet som sagsbehandler ved Hærstøtteenheden i Hærkommandoen.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab.

Hærkommandoen er organiseret i en G1-G8 struktur samt en Kontrolsektion, Ledelsessektion og Hærstøtteenhed.

Hærstøtteenheden består af et engageret team, som løser varierende opgaver som spænder bredt over administration, farlig gods, arbejdsmiljø, etablissement m.m.

Stillingen er placeret i rådgivningselementet i Hærstøtteenheden, som består af en major, en kaptajn og en civil administrativ medarbejder.

Rådgivningselementet er Hærstøtteenhedens overordnede sagsbehandlingskapacitet, hvorfor opgaverne er meget varierende. Endvidere repræsenterer rådgivningselementet ofte Hærstøtteenheden i stabsarbejde ved Hærkommandoen, i forbindelse med udarbejdelse af blandt andet Hærens Årsbefaling mm.

I Hærstøtteenheden prioriteres både opgaveløsningen og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder højt.
Om stillingen
Som sagsbehandler i rådgivningselementet får du en bred koordinationsflade såvel internt i Hærstøtteenheden som eksternt med Hærkommandoens øvrige sektioner, Hærens garnisonsstøtteelementer samt med Hærens niveau III myndigheder.

Rådgivningssektionselementets opgaver spænder meget bredt. I udgangspunktet vil dit ansvarsområde blive fastlagt ud fra dine kompetencer, ønskede udviklingsområder samt interesseområder, men henset til bredden i rådgivningselementets opgaveportefølje, så bliver du udfordret, hvilket er en styrke i forhold til din personlige udvikling.

Du skal indgå som sagsbehandler i den videre implementering af de administrative fællesskaber, som bl.a. kræver vedligeholdelse og justering af den dertilhørende business case samt administrative procesbeskrivelser.

Du skal bidrage til koordineringen og deltage i Hærkommandoens Kontrol- og Kontaktbesøg ved Hærens myndigheder.

Stilingen er meget egnet til at opnå erfaring med sagsbehandling, udviklingsprojekter samt projektarbejde på forskellige organisatoriske niveauer. Desuden vil stillingen give dig et unikt indblik i Hærkommandoens og Hærens opgaver og organisation, og der er krav til dine kommunikationsevner, samarbejdsevner og ikke mindst din evne til helhedsorientering samt analytiske evner. Med udgangspunkt i dette ses stillingen velegnet som afklaring til OFU/MMS.
Om dig
Du er kaptajn (M321) eller major (M322) og har gennemført Videreuddannelses Trin I for officerer eller VUK BTN/BDE eller føringskursus.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor Hæren, hvilket dog ikke ses som en forudsætning for stillingen.

Du samarbejder i projektorganisationer på tværs og på flere niveauer og du træffer nødvendige og effektive beslutninger og/eller lægger op til disse.

Du kommunikerer klart såvel skriftligt som mundtligt, det er en fordel at du har kendskab til KESDH/Workzone.

Du er villig til at tage nødvendig efteruddannelse, og du behersker engelsk i skrift og tale.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i forbindelse med dine sagsområder, samt øvrige opgaver ved Hærstøtteenheden.

Vigtigst af alt er dog, at du har en naturlig nysgerrighed for at udforske og sagsbehandle områder, som relaterer sig til de forskellige ressortområder indenfor Hærstøtteenheden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Hærstøtteenheden major Per Danielsen på telefon 41 32 02 93.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at ringe til HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er d.15. august 2020, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.
Stillingen ønskes besat d. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter er du velkommen til at tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.08.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent