Musiker til trompetgruppen i Prinsens Musikkorps


Musiker til trompetgruppen i Prinsens Musikkorps

Er du erfaren musiker, som spiller på cornet/trompet, og brænder du for at spille i et af Forsvarets professionelle musikkorps? Så er du måske vores kommende kollega.
Om os
Prinsens Musikkorps – i daglig tale kaldet PMUK – er et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere, henholdsvis messingblæsere og slagtøjsspillere. Musikkorpset repræsenterer Forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet. Som Forsvarets musikalske ambassadør deltager orkestret årligt ved mere end 130 militære og civile arrangementer - herunder offentlige koncerter, militære parader og nationale mærkedage. Prinsens Musikkorps er kendt for sin store musikalske bredde. Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af solister og dirigenter, korpset arbejder sammen med.

Musikkorpsets kunstneriske leder er den norske trompetist og dirigent Ole Edvard Antonsen. Musikerne er alle konservatorieuddannede, og de skiftende dirigenter og solister hører til blandt Europas mest anerkendte.

Musikkorpset har et stort og alsidigt repertoire på mere end 2000 titler, der foruden den traditionelle militærmusik også omfatter alt fra klassisk musik over swing og jazz til pop, rock og hiphop.
Musikkorpset er organisatorisk tilhørende Jydske Dragonregiment i Holstebro, men har dagligt til huse i Musikhuset på Skive Kaserne.
Om stillingen
De væsentligste opgaver i stillingen er tjenesten for Kongehuset, tjenesten for Forsvaret og offentlige koncerter. Som en del af trompetgruppen, vil du indgå i den almindelige turnusordning mht. stemmefordeling, og skift til andre instrumenter i gruppen, f.eks. piccolotrompet, c-trompet og flugelhorn, kan forekomme.

Musikkorpset har et bredt og særdeles varieret repertoire. Det forventes, at du har en stor musikalsk fleksibilitet og genreforståelse. Du skal medvirke til at give gruppen stabilitet og alsidighed, samt bidrage til musikkorpsets musikalske udvikling qua dine musikalske kompetencer.
Om dig
Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund, og du skal spille cornet og trompet på et højt niveau.

Som person er du innovativ, fleksibel og har gode samarbejdsevner. Din faglighed og din empatiske tilgang gør, at du som kollega er god til at indgå i en musisk og social sammenhæng på din arbejdsplads.

Som musiker i det danske forsvar skal du kunne fungere som vicedirigent, stabstambur samt deltage i producent-, PR-, og programudvalgsarbejde. Du skal ligeledes kunne deltage i arbejdsmiljøudvalg samt andre udvalg tilknyttet orkestret.
Ansættelsesvilkår
Første del af ansættelsesprocessen foregår ved deltagelse i konkurrence, der påregnes afholdt søndag d. 27. september 2020 i lokalerne for Skive Musikskole. Der stilles akkompagnatør til rådighed på dagen.

Konkurrencen består af følgende opgaver:

1. Runde: Med klaver:
Bb-cornet: Thorvald Hansen: Sonate, 1. og 2. sats (Edition Wilhelm Hansen)
Bb-trompet: Alexander Arutunian: Trompetkoncert, uddrag: Forfra til bogstav F (IMC udgave), tal 15 (Sikorski udgave)
2. og 3. Runde: Orkesteruddrag med trompetgruppen

Orkesteruddrag tilsendes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere. De inviterede får besked umiddelbart efter annoncens udløb. Egnede kandidater udvælges til at deltage i en efterfølgende ansættelsessamtale, der finder sted dagen efter konkurrencen.

Ansøgerne afholder selv rejse- og opholdsudgifter.


ANSÆTTELSESVILKÅR
Ansættelse og aflønning sker i henhold til organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 23. januar 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 – CO10 og Foreningen af Musikere i Forsvaret.
Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansættelsesstart er den 1. november 2020 eller efter aftale. Stillingen er til varig ansættelse med en prøvetid på et år. Du kan læse mere om vilkår i organisationsaftalen på www.dmf.dk/rådgivning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet og du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til orkesterchef Leo Ebbesen Petersen, på telefon 2272 5517. Praktiske spørgsmål i forbindelse med konkurrencen, kan rettes til nodearkivar/regissør Kristian Kloster på telefon 5086 4732.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183. Birgit har ferie i ugerne: 29, 30 og 31, hvor du bedes sende dine spørgsmål til Fps-ktp-ptp@mil.dk – så får du svar hurtigst muligt.

Konservatoriestuderende anmodes om at vedlægge en skriftlig tilladelse til deltagelse i konkurrencen fra det pågældende musikkonservatorium.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via dette link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse. Vær opmærksom på, at dokumenter bedes uploadet i pdf-format.

Ansøgningsfristen er 16. august 2020, og ansættelse i stillingen er med tiltrædelse d. 1. november 2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

U312 Musiker, læge, tandlæge og dyrlæge

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent