Uddannelsesleder søges til ny trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing


Uddannelsesleder søges til ny trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing

Brænder du for uddannelse og udvikling af mennesker? Har du et stærkt overblik og en god evne til tværgående samarbejder?
Så er du måske den nye uddannelsesleder i vores nyoprettede eskadrille, Training and Reserve Squadron (TRS) ved Operations Support Wing.
Om os
Operation Support Wing på Flyvestation Karup er en operativ enhed som gennemfører mange grund- og efteruddannelser i Flyvevåbnet.
TRS er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i Operation Support Wing. Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for sanitet, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning og CBRN. Herudover gennemfører vi missionsorienterede uddannelser for alt personel på FSNKAR samt funktionsuddannelse for kadetter inden indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole. Rådighedspersonel er en integreret kapacitet i denne opgaveløsning – og underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 14 fastansatte og 110 reservister.
Om stillingen
Du ansættes som uddannelsesleder med direkte reference til eskadrillens chef og næstkommanderende. Du skal være tovholder på alle vores kurser og uddannelser, forstået på den måde, at du skal tilsikre fremdrift, kvalitet og ensretning i processerne før, under og efter hvert kursus. Med andre ord, skal du skabe de bedste uddannelsesrammer til gavn for både instruktører og elever. Ud over funktionen som uddannelsesleder, skal du bestride funktionen som fører for et hold officerskadetter i forbindelse med deres funktionsuddannelse ved OSW. Du får altså her mulighed for, at udvikle og danne fremtidens ledere i Flyvevåbnet. Arbejds- og opgavefordelingen ml. de to roller forventes at være ca. 50/50.

Der er tale om en spændende stilling med et stort ansvar, men samtidig også en unik mulighed for at udfolde sine koordinations- og planlægningsevner samt sit lederskab.
Det endelige stillingsindhold vil blive tilpasset ud fra den valgte kandidats erfaring og kompetencer - der vil ligeledes være mulighed for medindflydelse på indholdet.
Om dig
Vi søger en rollemodel, som vil, kan og tør gå forrest som det gode eksempel – både hvad angår sit lederskab over for kadetterne, men også i den daglige drift af eskadrillen. Du skal besidde en god helhedsforståelse og kunne evne at analysere opgaver fra forskellige perspektiver mhp. at skabe størst mulig værdi for helheden.

Du skal mestre en fleksibel ledelse som kan tilpasses den aktuelle ledelsesopgave, herunder have forståelse for generationsledelse, da du skal navigere inden for et stort felt af forskellige typer medarbejdere. Du skal være tro mod dig selv, din integritet og dine værdier – kort sagt, så søger vi en autentisk leder med personlighed og vilje til at skabe resultater sammen med andre mennesker.

Det vil være en fordel hvis kandidaten har kendskab til Flyvevåbnet og/eller været leder/sagsbehandler i lignende stillinger, men bestemt ikke et krav. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du som menneske, kan se dig selv i denne stilling.

Stillingen er indplaceret som seniorsergent, men vi modtager også gerne ansøgninger fra den erfarne og dygtige oversergent, som ved en gennemført militær akademisk uddannelse (MAU) eller tilsvarende, vil kunne udnævnes i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald
vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for TRS kaptajn Christoffer Hosbond på tlf.: 41 86 02 24 eller via mail: osw-or-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, kan du grundet ferieperiode, sende en mail til fps-ktp-m100,m200@mil.dk.

Ansøgningsfristen er søndag d. 16. august, vi forventer at gennemføre samtaler i uge 34 og 35. Stillingen ønskes besat pr. d. 1. oktober 2020 eller snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent