Leder af kampinformationssektionen (LEKI) til fregatten PETER WILLEMOES


Leder af kampinformationssektionen (LEKI) til fregatten PETER WILLEMOES

Fregatten PETER WILLEMOES søger en LEKI, der ønsker en nøglerolle i drift og udvikling af en af Søværnets bedste operationsdivisioner.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES (WILM) er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Vi har i gennemsnit 125 dage årligt udenfor basehavnen i Korsør i forbindelse med operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og ca. hvert 3. år bliver skibet sendt afsted på togt med ca. 3 måneders varighed.

2020 bærer dog præg af et mere roligt program for WILM, da skibet skal på værft og der derfor er mere tid til at komme i bund med de rutinemæssige administrative opgaver og indkøring for nye ansatte.

Fra begyndelsen af 2021 vil fregattens fokus skifte mod opkøring til beredskab, hvor vi bl.a. skal uddanne os i Tyskland og Storbritannien på vores vej til beredskab og internationale opgaver i 2022.
Om stillingen
Du bliver leder af kampinformationssektionen og dermed en central nøglespiller i skibets operationsdivision. Du vil blive ansvarlig for koordination af den daglige drift af sektionen, som består af medarbejdere fordelt på Sea Combat og Air Defence, og vil ligeledes have ansvar for overordnet koordination af kursusbehov og kompetenceudvikling for de menige. Til at bistå dig har du to kampinformationsbefalingsmænd (KIB) for hhv. Sea Combat og Air Defence, der står for den praktiske ledelse af hver søjle.

Som LEKI bliver du operationsofficerens vigtigste rådgiver indenfor kampinformation, og du vil også være operationsofficerens primære indgang til KI-sektionen. I operationsdivisionen på PETER WILLEMOES ønsker vi at praktisere effektbaseret ledelse, så du skal være forberedt på at udtænkte og gennemføre selvstændige og detaljeorienterede løsninger på baggrund af brede og overordnede retningslinjer i samarbejde med de øvrige mellemledere. Til gengæld vil du få et bredt mandat med stor beslutningskompetence.

Dine primære opgaver inkluderer:
• Daglig leder af kampinformationssektionen
• Langtidsplanlægning for sektionen i samarbejde med divisionens øvrige befalingsmænd
• Forberedelse af sektionen til øvelser og operationer
• Operationsofficerens primære rådgiver indenfor kampinformation
• Operation Room Manager (ORM) i klart skib (1. beredskabsgrad)

Overordnet koordinerende led i planlægning og tilrettelæggelse af uddannelse og kompetenceudvikling for de menige i samarbejde med KIB’erne samt tilrettelæggelse af dagligt arbejde.

Dertil kommer, at du i og udenfor basehavn skal gå med i vagtassistent-tørnen (VA). Dette kræver omskoling til P320, hvis du ikke allerede er omskolet.
Om dig
Du har den fornødne tyngde og gennemslagskraft til at stille dig i centrum og lede autentisk, effektivt og anerkendende – også, når der bliver travlt. Det kræver erfaring og selvtillid i virket som befalingsmand, ligesom det kræver faglig overhøjde indenfor kampinformation.

Du er fleksibel og omstillingsparat, og så skal du være forberedt på at indtræde i en stilling med et stort ansvar. Vigtigst af alt er, at du kan lede folk i øjenhøjde med respekt for både opgavens gennemførelse og den enkelte medarbejders trivsel. På PETER WILLEMOES har vi stor fokus på at sikre et behageligt arbejdsmiljø, hvor der både bliver stillet krav og lyttet.

Du har kompetencer indenfor undervisning af andre, og har erfaring med at lede og koordinere medarbejderudvikling. Du er desuden selv nysgerrig og opsøgende i forhold til at tilegne dig ny viden indenfor kampinformationsfaget.

Vi søger en medarbejder med følgende kvalifikationer:
• Du har gennemført grundlæggende SG-uddannelse samt VUT-I og VUT-II
• Du har gennemført TAC012 (Fagkursus KI)
• Du har gennemført kursus i DeMars (604 Myndighedsbeholdning)
• Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT

Du er uddannet C-FLEX-operatør og har omfattende erfaring med både C-FLEX og kampinformation fra sejlende tjeneste i Søværnet

Er du OS KI i Søværnet og opfylder du nogle af kvalifikationerne, opfordrer vi dig til at søge alligevel. Hvis du er den rette kandidat, vil der blive struktureret et udviklingsforløb og en uddannelsesaftale med henblik på at bibringe dig de rette kompetencer til at bestride stillingen fuldt ud.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Mads Aleksander Bovbjerg, operationsofficer på PETER WILLEMOES, 2e-wilm-opo@mil.dk eller tlf. 30 16 94 33. Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 15. juli 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2020 men vi venter også gerne på den rette.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.07.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent