Kontaktofficer og Etablissementssagsbehandler til Trænregimentet


Kontaktofficer og Etablissementssagsbehandler til Trænregimentet

Er du interesseret i et job med mange facetter og med en stor kontaktflade bredt i Forsvaret?

Trænregimentet skal bruge en erfaren kaptajn eller major M322 til stillingen som kontaktofficer og etablissementssagsbehandler i ledelsessektionen ved Garnisonsstøtteenheden (GSE).

Har du stærke kompetencer indenfor planlægning, koordination og samarbejde og har du lyst til et job hvor du kan kombinere sagsbehandling med praktisk koordination med Trænregimentets enheder, så er du måske vores nye sagsbehandler.
Om os
GSE understøtter Trænregimentets opgaveløsning ved at levere støtte indenfor bl.a. administration, kommunikation, uddannelsesmateriel, etablissement, ceremoniel og tradition samt generel ledelsesstøtte. GSE understøtter driften ved regimentet og forestår både langsigtede planlægningsopgaver og daglig kontakt til regimentets enheder og eksterne samarbejdspartnere.

Ledelsessektionen forestår herudover bl.a. besøgsvirksomhed, kontakt til Aalborg by og lokalsamfundet ligesom sektionen har ansvar for afvikling af enkeltmandsudsendelser samt kontaktofficersordningen.

Vi lægger stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning i hverdagen og fleksibilitet for den enkelte i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som daglig leder og sagsbehandler i GSE skal du med reference til chefen for GSE og Trænregimentets varetage opgaven som daglig leder af de medarbejdere der arbejder med ledelsesstøtte, ceremoniel og traditioner samt pårørendekontakt. Du får tillige selvstændige sagsbehandlingsopgaver og forvaltning/koordination af opgaver inden for etablissementsområdet.

Ledelsesstøtte:
Du udøver ledelsesstøtte til Trænregiments ledelse ved at tilvejebringe beslutningsgrundlag til ledelsen inden for et bredt spektrum af fagområder. Opgaven består i at indhente specifik viden inden for Trænregimentets ansvarsområde. Stillingen indeholder tillige ledelsesansvar for 5 medarbejdere (M200, M100 og CIV), så dine ledelsesmæssige kompetencer kommer også i spil.

Ceremoniel og tradition:
Trænregimentet er en mangfoldig myndighed med ca. 1350 ansatte (+ 250-300 værnepligtige to gange årligt) Regimentet har en stærk korpsånd, som understøttes af en række parader og ceremonier hen over året.

I samarbejde med de øvrige medarbejdere i GSE planlægger og koordinere du arrangementer og parader for regimentets enheder. Dette sker ofte i tæt samarbejde med Aalborg by, soldaterforeninger og musikkorps.

Kontaktofficer (KTO):
Som KTO indgår du i et team, der forestår pårørendekontakten til regimentets udsendte enheder, samt enkeltmandsudsendte.

Du bidrager til afvikling efter hjemkomst i form af planlægning og gennemførelse af afviklings- og kontingentarrangementer.

Du indgår i Hærens KTO-tilkaldevagtordning, hvilket indbefatter, at du har tilkaldevagt(og aflønnes med tilkaldevagttillæg) ca. 5 dage pr. måned.

Etablissement:
Du er regimentets overordnede kontaktperson på etablissementsområdet. Dine eksterne samarbejdspartnere på området er Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Din primære opgave på etablissementsområdet er at planlægge, koordinere og formidle enhedernes behov inden for etablissement, således at Trænregimentets opgaveløsning understøttes bedst muligt.

Enhedernes behov udvikler sig hele tiden i takt med ændringer i Forsvarets behov, så du skal være omstillingsparat og agil i din opgaveløsning.

Du har stor mulighed for at påvirke udviklingen af etablissementsområdet på Aalborg Kaserne og du koordinerer direkte med øvrige myndigheder på kasernen med reference til Garnisonskommandanten.

På Etablissementsområdet støtter du tillige de af Trænregimentets enheder, der er udlagt til andre garnisoner, f.eks. Vordingborg, Oksbøl og Kalbyris.

Miljø og markskader:
Du er regimentets sagsbehandler på miljøområdet, og varetager således regimentets interesser i Nordjyllands miljøkomité.

Som regimentets markskadeofficer sagsbehandler du erstatningskrav og udbedring af markskader på civil ejendom.

Du vil opleve en meget afvekslende hverdag, der ofte er præget af et højt tempo i opgaveløsningen og hvor dine evner som problemløser og koordinator kommer i spil.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 med gennemført VUT-I/L, VUK, BDE eller FØK.
Stillingen kunne også være interessant for en M321/M322 fra Flyvevåbnet eller Søværnet, som ønsker spændende udfordringer i en ny kontekst.

Der lægges vægt på, at du har erfaring fra såvel operativ tjeneste som stabstjeneste, herunder at du tidligere har arbejdet med og kan levere kvalificeret ledelsesstøtte og evt. også sagsbehandling indenfor etablissementsområdet.

Du har en veludviklet organisatorisk forståelse og en god helhedsforståelse.

Du besidder gode evner indenfor planlægning, koordination og samarbejde. Du trives ved at håndtere komplekse problemstillinger, hvor der ofte skal navigeres i - og vægtes mellem - forskellige interesser.

Du er resultatorienteret og holder fastlagte deadlines for opgavens løsning uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Det er endvidere vigtigt, at du kan formulere dig skriftligt og at du er god til at kommunikere.

Du er pragmatisk i din tilgang til opgaveløsningen og evner at samle og forene interessenterne på etablissementsområdet på Aalborg Kaserne.

Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsplads, hvor hverdagen vil være meget varierende og indholdsrig. Du vil igennem funktionen være en person, der får et bredt kendskab til Trænregimentet, eksterne samarbejdspartnere i Forsvaret og det civile omkringliggende samfund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aalborg Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for GSE, major Steen Sekkelund Andersen, TRR-G-01@mil.dk, 22 67 80 18, eller personelofficeren, major Michael Holm Thomsen, TRR-G-PSN01@mil.dk, 72 83 60 61.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2020.

Ansættelsesdato 1. august 2020. Stillingen er ledig til umiddelbar besættelse.


Samtaler til stillingen forventes gennemført umiddelbart efter fristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent