Kaptajnløjtnant søges som navigationsofficer til ABSALON


Kaptajnløjtnant søges som navigationsofficer til ABSALON

Er du taktisk officer i Søværnet og har du et ønske om at anvende og udvikle dine kompetencer som sø-kriger? Så vil stillingen som navigationsofficer og bridge manager være en stilling, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil såvel på taktisk som operativt niveau. Stillingen vil samtidig være et godt skridt på vejen mod operationsofficer i 2. Eskadre.

Stillingen er nyoprettet som kaptajnløjtnant, hvorfor der medfølger et betydeligt større ansvarsområde end, hvad der forventedes i den tidligere premierløjtnant-stilling. Navigationsofficeren er ansvarlig for broen som område med kommunikationssektionen samt andre vagtchefer underlagt. Derfor skal du være med til i samarbejde med operationsofficeren at udvikle dette område, således at der sikres optimal effekt i opgaveløsningen. ABSALON er ofte flagskib og denne nye navigationsofficer vil være afgørende i samarbejdet med commander task group om denne er ombord i ABSALON eller andetsteds.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. ABSALON har i 2020 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maririme Group 1 (SNMG1), og vil i 2. halvår gennemføre kortere sejladser med henblik på at sikre at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves. Pt. forventer vi indsættelse i Arktis Kommando i 2020 og indsættelse i SNMG1 i 2021. Dette program tillader en gradvis opbygning af erfaring som taktisk officer, og vil kunne fungere godt som oplæringsforløb for en nytiltrådt.
Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision og direkte underlagt operationsofficeren. Du har samtalelederopgaver overfor vagtchefer i ODIV samt leder af radiostationen (LERA). Du bliver desuden kryptosikkerhedsofficer.

Som leder af navigationstjenesten har du ansvaret for enhedens navigationsplanlægning, der indeholder alt fra indhentning af diplomatiske tilladelser, planlægning i elektroniske søkort og til meteorologitjeneste.
Det indebærer også, at du har ansvaret for uddannelsen og udviklingen af det bropersonel (menige og officerer) og udstikker retningen for broorganisationens opgaveløsning. Til dette har du en organisation, du uddelegerer opgaver til.

Du indgår i vagtcheftørnen sammen med tre andre vagtchefer og er dermed stedfortræder for chefen på broen. Du er med til at stå for skibets sikre sejlads, og under klart skib er du bridge manager. Enhedens opgaver og størrelsen på organisationen ombord på ABSALON stiller store krav til overblik, fremsynethed, fleksibilitet og evner til at bruge organisationen.

Som følge af et til tider højt arbejdstempo stilles der også høje krav til, at du både kan arbejde individuelt og samarbejde med andre. I forbindelse med øvelser og operationer bliver du inddraget i enhedens taktiske planlægning igennem 7Q planlægningsprocesser. Ansvaret og arbejdsopgaverne i et skarpt miljø medfører, at du får et unikt kollegialt forhold til de øvrige officerer ombord.

Jobbet indebærer, at du skal kunne anvende alt udstyr på broen på ekspertniveau. Du har ansvaret for opdateringen af broens elektroniske udstyr samt at identificere og afhjælpe fejl og mangler sammen med elektroniksektionen.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn. Når enheden er i basehavn eller i havn uden for basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer. Derfor kan vagtdage i Frederikshavn forventes. Vi kan tilbyde en fleksibel tilgang til planlægning af din arbejdstid. Et af vores fokuspunkter vil være fastholdelse af den planlagte arbejdstid. Du vil få udleveret en FAP ved tiltrædelse.

Vi vil i fællesskab opstille et udviklingsforløb, der vil give dig de nødvendige taktiske kompetencer, der skal til for at bestride stillingen, samt sikre din udvikling fremadrettet.

Du har en enestående mulighed for at bestride en udfordrende og meningsfuld stilling, der skal vise vejen frem for broorganisationen i 2. ESK. Du tilbydes en stilling, hvor du vil få tildelt et stort ansvar og gode muligheder for personlig og arbejdsmæssig udvikling. Du vil blive en central figur i ABSALON operationelle taktiske virke.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og uddannet officer af taktisk linje i søværnet. Du har gennemført taktiske officers moduler og har erfaring som vagtchef fra tidligere stillinger. Hvis du er premierløjtnant og i gang med VUK eller taktiske moduler, kan der udarbejdes en uddannelseskontrakt, der bringer dig i besiddelse af de rigtige kvalifikationer.

Det er en fordel, hvis du via tjeneste eller uddannelse har opnået erfaring fra øvelser og operationer f.eks. som taktisk officer.
Du besidder gode samarbejdsevner, gode lederegenskaber, overblik, kan udvise initiativ, fleksibilitet og har en ”can do” mentalitet.

Du er stabil, ønsker en længere tjenesteperiode på ABSALON, og du skal kunne omsætte nye ideer til konkrete forbedringer.

Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel. Vi vil tilgodese planlægning af afspadsering således, at du oplever et arbejdsliv, der er i balance med dit privatliv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på ABSALON, kaptajnløjtnant Rasmus Bæk Nielsen Mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk telefon 72 85 44 93.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2020.

Ansættelsesdato 1. oktober 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 32/33 via VTC eller telefon.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent