Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Hærens Sergentskole


Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Hærens Sergentskole

Er du skrap til forsyningstjeneste, og brænder du for tjeneste ved en sektion, hvor ikke to dage er ens?
Så er det måske dig, som vi søger som forsyningshjælper i Forsyningssektionen ved Hærens Sergentskole.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner og videreuddanner sergenter til alle tjenestegrene i Hæren. Herunder uddannes sergenter som et led i den grundlæggende reserveofficersuddannelse, officersbasisuddannelse, samt den grundlæggende uddannelse for kommende sprogofficerer. Hærens Sergentskole er også ansvarlig for uddannelse af korporaler til hele Forsvaret og er koordinerende og ansvarlig for dele af den nye akademiuddannelse for mellemledere i Hæren.

Hærens Sergentskole består af en chef, en stab og de tre uddannende underafdelinger; Grundlæggende Sergentuddannelse, Videreuddannelse og Officersgrunduddannelsen. Det giver i alt ni delinger, tre korporalsuddannelser og to skydelederkurser, der skal støttes.
Om stillingen
Du vil indgå i Forsyningssektionen, som ligger under staben. Sektionen består af en fører, en næstkommanderende/forsyningshjælper og 3 forsyningshjælpere.

Dine væsentligste opgaver som forsyningshjælper vil være at:

• Håndtere bestillinger fra lærere og elever.
• Servicere lærere og sergentelever i det daglige arbejde, også under skydelejre og øvelser.
• Arbejde med myndighedsbeholdning i SAP (materiel og ammunition)
• Håndtere bestillinger til depotet.
• Håndtere proceduren for reparation af materiel.

Du skal forvente et højt dagligt tempo med en omskiftelig hverdag. Til gengæld er der stor fleksibilitet i opgaveløsningen.
Skolen har stort fokus på kompetenceudvikling, og gør meget ud af, at vores ansatte får styrket faglige og personlige kompetencer.
Om dig
Du er udnævnt konstabel og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste, hvor du er ansat nu.

Du er initiativrig, forudseende, handlekraftig og omstillingsparat. Du tager selvstændigt fat på, og anvender din arbejdstid bedst muligt. Du er imødekommende og servicemindet. Du håndterer altid lærere og elever med et smil på læben. Der stilles krav til din ansvarsfølelse og loyalitet.
Det er ønskeligt at du tidligere har arbejdet som forsyningshjælper, loghjælper eller depotarbejder.

Du har kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt at du har kørekort til kategori CE. Du har truckcertifikat og grunduddannelse i ADR, og det er ønskeligt at du har ADR kap. 1.3 afsender, pakke og modtager.

Du har DeMars grunduddannelse, myndighedsbeholdning og STUP, og det er ønskeligt at du har lagerbeholdning, lagerstyring samt erfaring med PM.

Du har erfaring med Microsoft Office.

Hærens Sergentskole lægger vægt på de tre kerneværdier: Rollemodel, Faglighed og Mandskabsbehandling, og forventer at alle ansatte ved skolen lever op til disse værdier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fører for Forsyningssektionen; seniorsergent Joakim Hochheim tlf.: 22 98 10 96.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Der er placeret tre garnisoner i Varde kommune (Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde kaserne, Danske Artilleriregiment i Oksbøl, samt Hjemmeværnsskolen i Nymindegab), med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Hærens Sergentskole har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent