Center for Militær Fysisk Træning søger ny medarbejder med idrætsfaglig baggrund


Center for Militær Fysisk Træning søger ny medarbejder med idrætsfaglig baggrund

Vil du gerne være vores nye kollega og har du en idrætsfaglig baggrund, som du kan bringe i spil i det fortsatte udviklingsarbejde i rammen af Invictus Games og Idrætsvirksomheden i Forsvaret, så fat skriveredskaberne og send os din ansøgning!
Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Center for Militær Fysisk Træning (CMT) er Forsvarets kompetencecenter inden for det militærfysiologiske område, som omfatter den militære fysiske støtte og uddannelse, der sikrer, at soldaten har den nødvendige operative fysiske parathed til at varetage sin funktion.

Vi er et værnfælles center organiseret med en chef, en næstkommanderende og to sektioner – en Militær Fysisk Støttesektion og en Militær Koordinationssektion. Centeret huser i alt 34 ansatte – civile som militære med en bred vifte af militærfysiologiske kompetencer.

Den militære fysiske støtte omfatter uddannelse af enkeltmand og enheder i forebyggelse, restitution, belastningsstyring samt korrekt anvendelse af soldatens beskyttelses- og oppakningssystemer. Den militære fysiske støtte gennemføres af fysioterapeuter og træningsvejledere, vedligeholdes af enhedernes militære fysiske trænere og kan udbygges med Militære Fysiske Støtte Teams. Ligeledes omfatter støtten systematisk screening og afprøvning af soldaterne, som efterfølgende visiteres til trænings- eller behandlingsintervention. Enhederne støttes heri af enhedernes militære fysiske trænere.

Den Militære Koordinationssektion varetager alle øvrige opgaver inden for det militærfysiologiske felt herunder, den militære fysiske træning på Forsvarets officersskoler, studie- og udviklingsvirksomhed, CMT kommunikationsstrategi, konceptudvikling, Idrætsvirksomheden i Forsvaret, Invictus Games, idrætsfaglige projekter m.m.
Om stillingen
Stillingen er forankret i den Militære Koordinationssektion, hvor du primært vil arbejde sammen med den ansvarlige medarbejder for Invictus Games og Idrætsvirksomheden. I refererer begge til sektionschefen.

Din opgaveportefølje vil primært have omdrejningspunkt i Invictus Games. Invictus Games i Haag 2020 er udskudt til 2021 og i den forbindelse vil du assistere projektlederen med at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere den danske deltagelse i legene i 2021 og efterfølgende events de kommende år så længe Invictus Games gennemføres. Opgaverne vil generelt bl.a. være rekruttering og selektering af veteraner, planlægning af træningssamlinger, planlægning af udviklingsprogrammer, udvikling af træningsprogrammer, koordination af pårørende, varetagelse af logistik og materielindkøb m. m.

Sekundært vil du skulle assistere projektlederen i gennemførelsen af Idrætsvirksomheden i Forsvaret. Idrætsvirksomheden i Forsvaret er under udvikling, og der vil i 2020/2021 foregå et analysearbejde med det formål at udbrede idrætten yderligere. Dine kompetencer vil blive bragt i spil i dette arbejde.

I begge opgaveområder vil du, sammen med projektlederen, have en stor berøringsflade og kontakt med Forsvarets øvrige myndigheder og medarbejdere, Dansk Militært Idrætsforbund, Forsvarets militære landshold, civile samarbejdspartnere, veteraner, nordiske militære samarbejdspartnere og øvrige internationale medlemslande af Conseil International du Sport Militaire (CISM) og Invictus Games.

Med din idrætsfaglige baggrund vil du i et begrænset omfang ligeledes skulle give input til sagsbehandling inden for Idræt og Militær Fysisk Træning. Du vil ligeledes skulle bidrage til den kommunikative eksponering af CMT som virksomhed i Forsvaret, i samfundet og det internationale militære miljø med omdrejningspunkt om Invictus Games og Idrætsvirksomheden i Forsvaret.

Du vil blive en del af en sektion, hvor vi lægger vægt på optimering af dine kompetencer for herved at kunne understøtte både din personlige udvikling, egne ambitioner om en videregående uddannelse og sektionens faglige niveau og målsætninger. Du vil blive en del af et stærkt team, hvor faglighed, samarbejde og professionalisme er i fokus, og hvor der stilles krav om gode samarbejdsevner med udgangspunkt i det gode personlige eksempel. Du vil i samarbejde med øvrige kollegaer i sektionen få stor indflydelse på egen opgaveløsning og blive en del af et team med gode kollegaer, sammenhold og et unikt speciale.
Om dig
Du har en militær baggrund som sergent og har en idrætsteoretisk baggrund - gerne med erfaring med eliteidræt som atlet eller træner. Du har erfaring i arbejdet med skadede veteraner eller på anden måde erfaring i arbejdet med psykiske sårbare målgrupper. Det er ønskeligt at du har været udsendt i internationale operationer. Er du overkonstabel og interesseret i en uddannelsesaftale med henblik på at blive sergent, ser vi også gerne din ansøgning.

Det forventes at:

• Du har kendskab til at arbejde projektorienteret i et miljø med forskellige samarbejdspartnere. Du har fokus på detaljen og forstår samtidigt at prioritere dine opgaver ud fra en forståelse af helheden.

• Du besidder et godt planlægningsgen og har erfaring med at støtte ind i planlægningen og gennemførelsen af projekter. Det ligger naturligt for dig at følge opgaverne helt i mål.

• Du trives i en varieret hverdag, hvor dine opgaver vil variere fra administrative, koordinerende og logistiske opgaver til praktiske opgaver. Du er engageret og forstår at løbe med den uforudsete opgave eller gode idé, når denne opstår.

• Du har kendskab til den foreningsbaserede idræt i Danmark inkl. samarbejdet med lokale klubber og foreninger. Det er ønskeligt, at du har erfaring med planlægning og koordinering af træningssamlinger og evt. idrætskonkurrencer.

• Du har interesse og gerne erfaring i arbejdet med kommunikation. Da Idrætsvirksomheden i Forsvaret er under udvikling er eksponering en vigtig opgave i relation til forankring af nye initiativer i organisationen.

• Du kan formulere dig klart og præcist i skrift såvel som i tale – og kan gebærde dig på engelsk.

• Du har et positivt menneskesyn, stor lyst til at bidrage til personlig udvikling af deltagerne i Invictus Games, og du evner i den proces at se det menneskelige potentiale og samtidigt stille krav og sætte grænser.

I alle opgaver er du i stand til at inddrage din(e) idrætsfaglige viden, færdigheder og kompetencer således produkterne kvalificeres.

Som person er du selvbevidst, moden og ansvarsfuld i relation til arbejdet med forskellige målgrupper. Du evner at stå ved din mening og samtidigt være lyttende. Du er glad, fyldt med humor og bidrager positivt til arbejdsmiljøet omkring dig. Ligeledes er du fleksibel og samarbejdsorienteret, da der vil forekomme weekendarbejde i forbindelse med trænings-samlinger og konkurrencer i ind- og udland.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Svanemøllens kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsvarets Sanitetskommando, Center for Militær Fysisk Træning: kaptajn Mikkel Soelberg på telefon: 72 81 83 91 eller FSK-C-CHMKS@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent