Kontorelev i Offentlig Administration


Kontorelev i Offentlig Administration ved Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole i Tinglev

Kunne du tænke dig en uddannelse, som udfordrer dig i dagligdagen? Vil du have et godt og stærkt fundament til dit fremtidige arbejdsliv? Vil du selv tage ansvar for din egen læring og udvikling? Hvis du kan svare ja til det, skal du søge stillingen som kontorelev hos os.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet. Vi varetager endvidere den overordnede kursusadministration for alle Beredskabsstyrelsens kurser.

Skolen er en central spiller i uddannelsen af mellemledere og ledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.

Vi udbyder seminarer og internatkurser og sætter en ære i, at vores gæster og kursister får en udsøgt service.
Om stillingen
Vi kan tilbyde en 2-årig uddannelsesaftale med start 1. september 2020. Elevstillingen er tilknyttet skolens sekretariat, der varetager kursusadministrationen og de almindelige administrative funktioner i forhold til skolens personale og drift.

Du vil i din elevtid bl.a. skulle arbejde med
• elektronisk dokumenthåndtering,
• besvarelse og omstilling af telefoniske henvendelser,
• skolens kursusadministration (herunder booking af kost og logi),
• udarbejdelse af lønbilag og kontrol af disse,
• registrering af tid og rejser,
• debitor/kreditor bogholderi.

Du vil derudover blive referent for dele af skolens interne mødevirksomhed.

Du skal påregne, at du skal deltage i interne uddannelser, der gennemføres af andre myndigheder i forsvarsministeriets koncern.
Om dig
Du har inden din tiltrædelse bestået et grundforløb, som giver adgang til kontoruddannelsen med specialet kontor, eller et kompetencegivende forløb for studenter (HHX, HTX eller HF) eller EUX med et tilfredsstillende resultat. Hvis du er over 25 år, og har fået udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV), bedes du vedhæfte denne til din ansøgning.

Derudover forventer vi, at du er velformuleret, og at dine skriftlige kundskaber er i top. Du skal kunne anvende de gængse Microsoft programmer, og have flair for at lære flere andre administrative systemer.

Du skal kunne trives med at arbejde i et team, men du skal samtidig kunne arbejde selvstændigt og struktureret og sikre kvaliteten i dit arbejde. Du er serviceminded og har gode samarbejdsevner, og i en travl hverdag skal du kunne bevare overblikket og dit gode humør, når der er mange bolde i luften.

Da vi ofte samarbejder internationalt, vil det være en fordel, at du taler og skriver engelsk og/eller tysk.

Grundet en del kørsel, vil det være en fordel hvis du har kørekort kategori B.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Lønnen er afhængig af din alder. Lønnen for dig, der er under 18 år, er det første år 11.302,42 kr/måned. Er du over 18 år, er lønnen det første år 14.159,42 kr/måned. Er du over 25 år, er lønnen 20.275,00 kr/måned.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Anette Riisberg på telefon 7285 2200 eller elevuddannelsesansvarlig Helle Appel på telefon 7285 2660.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Julie Manthey Palmquist på telefon 7281 9159.

Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side.

Ansøgningsfristen er den 29. juli 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 32 og 33 2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Kemisk Beredskab i København samt Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole på www.brs.dk/brts.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Tinglev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

29.07.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent