Sanitets- og forsyningsbefalingsmand til forsyningssektionen ved 1. Infanterikompagni, II Bataljon, Den Kongelige Livgarde


Sanitets- og forsyningsbefalingsmand til forsyningssektionen ved 1. Infanterikompagni, II Bataljon, Den Kongelige Livgarde

Brænder du for at arbejde med uddannelse og forsyningstjeneste, og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø? Så er stillingen som sanitets- og forsyningsbefalingsmand lige noget for dig.
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner dygtige infanterister og taktisk dygtige førere, der kan deres standarter. Kompagniet har stor erfaring fra operative udsendelser.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af konstabelelever i rammen af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt videreuddannelsen af regiments gruppeførere.
Helt grundlæggende er vores mantra, at ”vi uddanner krigere, der kan deres håndværk”.

Kompagniet består af et fagligt stærk og føringsmæssig robust mandskab. Vi tror på, at glæden ved tjenesten opnås gennem faglig stolthed og gennem stræben efter dygtiggørelse, og det er samtidig vigtigt for os, at vi har et godt socialt sammenhold. Vi lægger vægt på vores medarbejdere trives og der er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Kompagniets sanitets- og forsyningsbefalingsmand er underlagt forsyningssektionen, som er fundamentet for kompagniets opgaveløsning.

Sanitets- og forsyningsbefalingsmandens opgaver er bl.a. at:
Støtte og fungere som stedfortræder for sektionsføreren i forsyningssektionen.
Være primær instruktør i kompagniets sanitetsuddannelse.
Bidrage til uddannelse af kompagniets konstabelelever og gruppeførere.
Bistå i opgaveløsningen omkring kompagniets KSN, når kompagniet er indsat.
Om dig
Du er udnævnt til sergent. Og du har en tilfredsstillende tjeneste bag dig.

Du er struktureret og arbejder selvstændigt.
Du besidder initiativ og formår selvstændigt at udnytte tjenestens rammer og din egen tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine yngre kollegaer og kompagniets konstabelelever.

Det er et krav, at du har kørekort i kategori B.

Det er ønskeligt at du har erfaring fra stående styrke, har kørekort kategori C+CE, er omskolet til infanterigruppens våben, har gyldigt førstehjælp, TSE og sygehjælper Q, samt har gennemført kursus TRR 0420 (FAGLÆ SAN).

Det er en fordel hvis du har kendskab til SAP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte i Allerød

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende kompagnichef Frederik Kielland på telefon 41 71 06 53 eller mail LG-2B-100BX@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand Jacob Schmidt på telefon 40 20 00 46 eller LG-2B-101A@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. juli 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.07.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent