Seniorsergent til Operationssektionen ved Operations Support Wing (genopslag)


Seniorsergent til Operationssektionen ved Operations Support Wing

Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Kan du holde mange bolde i luften samtidig? Så er du måske vores nye kollega i Operationssektionen ved Operations Support Wing. Vi søger en ressourcestærk og handlekraftig seniorsergent, som skal være ansvarlig for blandt andet Flyvevåbnets enkeltmandsudsendelser og bidrage til OSW operative virke.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

OSW leverer desuden administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Operationssektionen (OO) er ansvarlig for sagsbehandling i forhold til OSW operationsstøttekapaciteter, herunder materiel, uddannelse, træning, øvelser og indsættelse.
OO varetager ligeledes Parent Unit/Supporting Parent Unit opgaven i forbindelse med udsendelsen af OSW operationsstøttebidrag samt FLV enkeltmandsbidrag til internationale operationer.

På uddannelsesområdet har OO ansvaret for sagsbehandling i forhold til FLV Basisuddannelse og anden uddannelsesvirksomhed inden for operationsstøtteområdet til understøttelse af OSW, såvel som eksterne myndigheder. OO er tillige ansvarlig for gennemførelsen af operationsstøtteofficerernes funktionsuddannelse. OO varetager tillige den logistiske støtte samt den materielfaglige sagsbehandling i OSW.

Ovenstående opgaver varetages i tre elementer, hhv. Operationssektionens Træningselement, Operationssektionens Logistikelement og Operationssektionens støtteelement, hvor det i sidstnævnte er her vi søger en seniorsergent.

Operationssektionens Støtteelement (OOS) varetager indledende sagsbehandling, samt opstilling og udsendelse af OSW operative kapaciteter. Det er desuden OOS der er ansvarlig for Flyvevåbnets enkeltmandsudsendelser.
Elementet kan sammenligenes med en A3-5 funktion.
Om stillingen
Du bliver en del af et element, der sætter konkrete krav til opgaveløsningen, og hvor evnen til at planlægge og samarbejde er kernekompetencer.
De daglige opgaver kan omfatte følgende:

- Sikre at udpeget personel opfylder kravene til deltagelse i internationale operationer.
- Koordinere med interne som eksterne myndigheder før, under og efter udsendelse.
- Efter behov, virke som Mission Manager i OSW ifm. opstilling til INTOPS
- Efter behov, arbejde efter en projektledelsestilgang og herigennem afholde statusmøder med bidragsydere.
- Fastholde og udbygge gode relationer til de myndigheder og sektioner, der bidrager til løsning af opgaven, så støtten bliver leveret så effektivt og professionelt som muligt.
- Indgå i udarbejdelse af procesbeskrivelser, som understøtter og sikrer kvaliteten i udførelsen af opgaven.
- Bidrage til udfærdigelsen af SOP, der beskriver de interne processer i OO og samarbejdet med resten af staben.
- Bidrage til sagsbehandlingen indenfor et specifikt fagområde.
Om dig
Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret, da du skal være med til at opbygge og forbedre elementes evne til at levere god sagsbehandling i et ofte hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø. Det er essentielt, at du besidder evnen til at håndtere flere opgaver samtidigt. Du har gerne administrativ erfaring, da du som sagsbehandler skal virke som bindeled til interne og eksterne myndigheder. Det er relevant, at du har erfaring med og besidder gode egenskaber indenfor samarbejde, planlægning og kommunikation, idet du skal kunne indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med stabsarbejde gerne fra niveau III og erfaring fra udsendelse i internationale operationer, det er dog ikke et krav. Erfaring med anvendelse af Excel, Outlook, SharePoint, DEMARS og Workzone er en fordel.

Vi anbefaler både seniorsergenter og oversergenter at søge denne spændende stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentsstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af oversergenter med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af OOS ved Operations Support Wing Kaptajn Jacob Gaarde Bjerregaard på telefon 41 89 29 31.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Sihm på tlf. 72 81 96 96.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2020, og samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. oktober 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig, at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent