Kører og signalmand på Eagle 5 for chef eller næstkommanderende ved Stabskompagniet, Jydske Dragonregiment


Kører og signalmand på Eagle 5 for chef eller næstkommanderende ved Stabskompagniet. Jydske Dragonregiment

Ønsker du stort ansvar og del i stabskompagniets føring på kamppladsen? Så er her muligheden som kører og signalmand for primært næstkommanderende i stabskompagniet
Om os
Stabskompagniet (STKMP) hører organisatorisk til i II/Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgrupperne i 2015 og 2018.

STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til det nye førings- og logistiskkoncept. Dette betyder bl.a. at STKMP om nogle år skal opbygge, uddanne og opstille egen forsyningstransportdeling og opklaringsdeling.

II/Jydske Dragonregiment (JDR) bliver i 2020 hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK), og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af II/JDR specialister indenfor signaltjeneste.
Resten af 2020 og 2021 vil være en periode med fart på, hvor STKMP vil forberede til og være i NRI-beredskab.

Kompagniets delinger og sektioner har vidt forskellige opgaver og dermed interesser. Vi er dog alle professionelle soldater til fingerspidserne og på trods af vores forskelligheder, så er der et rigtig godt sammenhold og en humørfyldt tone i kompagniet (KMP).Om stillingen
Som kører og signalmand for kompagniets næstekommanderende (NK) vil din operative opgave være at være kører på en Eagle 5 og samtidig være signalmand. Hvis NK/KMP er travlt beskæftiget under indsættelsen vil du skulle sende, videresende og modtage signaler. Der ligger derfor et stort ansvar og solide evner indenfor signaltjeneste og forståelse for den operative indsættelse. Derudover bistår du NK/KMP i dennes opgaveløsning som sikringsmand, kontaktperson osv.

I dagligdagen indgår du i kommandosektionen i kommandodelingen. Her er dine opgaver mangeartede. Eksempler på dette kunne være vedligeholdelse af vores køretøjer og øvrigt materiel, støtte kompagniets ledelse i løsning af opgaver, uddannelse indenfor skydning, signal- og sanitetstjeneste og idræt.
Om dig
Generelt set, så vælger vi hellere en soldat, der passer godt ind end en med alle de krævede kompetencer.

Du er konstabel, overkonstabel eller overkonstabel-1 og stræber efter ansvar og selvstændighed. Du har hovedet skruet godt på og har ønske om at udvikle dine analytiske evner. Du er i god fysisk form, har gode soldatermæssige evner. God til signaltjeneste og et godt humør.

Det er ønskeligt at du har:
- Kørekort B + C
- Uddannet på infanterigruppens våben
- Omskolet til Eagle 5
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef KN K. West på tlf.72823418 eller via mail: JDR- 2B-000A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ra-3hov1@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 02. august. Samtaler forventes gennemført i uge 32 .
Stillingen ønskes besat den 10. august , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent