Leder for vagtstyrken ved 4. Nationale Støttebataljon


Leder for vagtstyrken ved 4. Nationale Støttebataljon

Vi søger en seniorsergent med interesse og flair for militær sikkerhed og vagttjeneste, og som kan arbejde selvstændigt med opgaver inden for den militære sikkerhed.
Om os
Vordingborg Garnison er hjemsted for Hjemmeværnskommandoen og 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) under Trænregimentet samt enheder under Vedligeholdelseskommandoen, Forsvarets Etablissementsstyrelse og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Den faste vagtstyrke er under tilsyn af Garnisons Støtteelementet (GSE) under garnisonskommandanten og under kommando af 4 NSBTN.

Den faste vagtstyrke understøtter og bidrager til den militære sikkerhed på Vordingborg Garnison ved primært at føre adgangskontrol og patruljetjeneste ved Garnisonen og tilknyttede områder. Vagtstyrken består af en leder (seniorsergent), seks vagtbefalingsmænd (sergenter) og syv vagtmænd (konstabel/overkonstabel). De suppleres desuden af menigt personel fra enheder i garnisonen.

Vi lægger vægt på et uformelt arbejdsmiljø og en god stemning i hverdagen under hensyntagen til den militære sikkerhed.
Om stillingen
Som leder af vagtstyrken ved 4 NSBTN er du ansvarlig over for garnisonens sikkerhedsofficer og chefen for garnisonens GSE for vagtens samlede opgaveløsning jf. de gældende bestemmelser.

Dine opgaver vil primært omfatte rollen som leder af den faste vagtstyrke og assisterende sikkerhedsofficer (ASS SIKOF) ved 4 NSBTN.

Dine daglige opgaver vil omfatte en tilsikring af en effektiv adgangskontrol og patruljetjeneste på Vordingborg Garnison, de tilknyttede områder, samt alarmhåndtering.

Dine rutinemæssige opgaver vil omfatte føring af vagtroste, gennemførelse af vagtfordelingsmøder med afgivende enheder, arbejdstidsplanlægning af tilknyttet personel, samt håndtering af øvrige generelle forhold tilknyttet hovedvagten.

Periodemæssigt vil du som ASS SIKOF bidrage til optimering af sikkerhedsprocesser jf. 4 NSBTN Direktiv for militær sikkerhed, optimering og opdatering af vagtbestemmelser og bilag, gennemføre og deltage i mødeaktivitet omkring militær sikkerhed på Vordingborg Garnison, samt håndtere gæste- og besøgsanmodninger.

Desuden vil dine opgaver omfatte tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelses-, skydebane- og feltdage for personellet i vagten, evt. i samarbejde med øvrige enheder ved 4 NSBTN.

Endelig vil du indgå i vagtrosten i det omfang det er nødvendigt og som dine opgaver kræver.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du er en professionel soldat, og har en positiv indstilling til den militære sikkerhed med flair for at se muligheder frem for begrænsninger. Du fremstår med autoritet, høfligt og ordentligt, da du i mange sammenhænge vil være besøgendes, ansattes og samarbejdspartneres første indtryk i mødet med Vordingborg Garnison.

Du vil kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer og myndigheder. Derfor forventer vi, at du er præcis, hjælpsom og loyal samt udviser den nødvendige diskretion. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.

Du er i stand til at kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale. Du løser dine arbejdsopgaver med en høj grad af professionalisme, selvstændighed, helhedsorientering og systematisering.

Du vil opleve, at selv om arbejdet og hverdagen i Hovedvagten er lagt i faste rammer, kan det til tider være en hektisk arbejdsplads, og vi forventer, at du i disse perioder er fleksibel og villig til at tilpasse din arbejdsrytme til din opgaveløsning.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver. Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere tjeneste med vagttjeneste, herunder skal du have eller være indstillet på at gennemføre Bevogtningsassistentuddannelsen.

Du skal have kørekort til minimum kategori B, og kunne bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol og nr. 7 på gevær.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sagsbehandler KN Kristian Søndberg/4 NSBTN, mail TRR-4B-320A@MIL.DK mobil 21 12 64 69.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent
Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent