Oversergent/Forsyningsbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Oversergent/Forsyningsbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Vi søger en oversergent eller erfaren sergent til at bidrage med den interne logistik og den daglige materieladministration ved 1. Nationale Støtteelement (1 NSE) samt uddannelsesplanlægning og instruktørvirke i underafdelingen.
Om os
1 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).
Størstedelen af 1 NSE er vendt hjem fra INTOPS i starten af 2020 og vil i løbet af 2020 gennemføre uddannelse frem imod NRI beredskab 2021.

1 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan, Kuwait/Irak og Estland. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
1 NSE består i grundstrukturen af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer.

Forsyningsbefalingsmanden (FSBM) er placeret i forsyningsgruppen i kommandosektionen, hvor din nærmeste foresatte bliver NSE befalingsmanden. Forsyningsgruppen består foruden gruppeføreren af en sergent og en erfaren forsyningshjælper.

Som FSBM ved 1 NSE gennemfører du enhedens praktiske og driftsrelaterede logistiske opgaver.

Du bidrager til den interne logistik og daglige materieladministration ved enheden, hvor du håndterer enhedens regnskab i myndighedsbeholdningen.

Du vil være en aktiv medspiller i opretholdelsen af den daglige drift, hvor du er med til at udarbejde bestemmelser og procedurer, og du vil få rig mulighed for at fastholde og udvikle allerede tillærte kompetencer, men også lære nye.

En lige så stor del af din hverdag vil være præget af virket som instruktør og støtte for enheden.

Du vil i forbindelse med virket få ansvaret for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med tildelte ressourcer.

Du skal forvente at deltage i INTOPS i 2022-I.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, der er egnet til, med en uddannelsesaftale, at gennemføre de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til OS.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer, og du er bevidst om dine menneskelige egenskaber. Som person er du initiativrig, styringsorienteret og en dygtig planlægger.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de opgaver du bliver tildelt. Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Samtidig er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt og sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen.

Du sætter faglighed højt og er en erfaren underviser, som formår at motivere og skabe resultater. Derfor vil det være en fordel, hvis du har kompetencer indenfor uddannelse. Det kunne være som infanterilærer, skydelærer, køreinstruktør eller en anden specialuddannelse som kunne være til gavn for 4. Nationale Støttebataljon.

Du er klar til en hverdag, der er præget af støtte, i kortere eller længere perioder, idet tjeneste i internationale operationer og designeringsfunktioner ved større øvelsesaktiviteter er en naturlig del af hverdagen.

Endelig er det et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du besidder kørekort til kategori C / CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C / CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1 NSE, kaptajn Anders Bennedsen på mobil 20 97 77 87 eller mail TRR-4B-100A@MIL.DK, alternativt NSE-befalingsmanden seniorsergent Thomas Thulstrup på mobil 50 87 72 26 eller mail TRR-4B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent