Næstkommanderende i Operations Plans & Policy element med flair for operativ sagsbehandling


Næstkommanderende i Operations Plans & Policy element med flair for operativ sagsbehandling

Har du mod på en udfordrende sagsbehandlerstilling på en dynamisk, fleksibel og til tider travl arbejdsplads? Så har vi jobbet til dig.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Plans & Policy elementet er en del af ACW Operations Plans section, og er ansvarlig for den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af ACW operative indsættelse i nationale og internationale operationer samt kapacitetsopstilling og udvikling af alle ACW underkapaciteter.

Vores dagligdag er travl, men spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi hjælper de taktiske enheder med at skabe løsninger på daglige udfordringer, mens vi samtidigt sørger for den langsigtede udvikling af kapaciteterne, således vi kan følge den taktiske og teknologiske udvikling og forblive på niveau med de bedste til vores opgave.
Om stillingen
Du vil indgå som sagsbehandler i Operations Plans & Policy (OPP), der varetager den langsigtede planlægning og udvikling af wingens operative kapaciteter. Desuden vil du være stedfortræder for elementlederen af Plan & Policy.

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
- Næstkommanderende for Plans & Policy elementet.
- Sagsbehandling af mange forskelligartede operativt relaterede emner, herunder beslutningsoplæg til ledelse, handlingsprogram, INTOPS og NATOPS.
- Projektleder for udvalgte større eller mindre projekter til videreudvikling af ACW operative kapaciteter. Bidragsyder til VFK projekter vedr. flyvning i Danmark.
- Udvikling af FLV doktriner og koncepter og procedurer indenfor ACW ansvarsområde.
- Udarbejdelse, opdatering og kommentering af operationskoncepter, direktiver og bestemmelser, herunder sagsbehandling af operative dokumenter.
- Repræsentere ACW i relevante operative mødefora, indenlands som udenlands.
- Bidrage til- og sagsbehandling af ACW flyvesikkerhedssager vedr. direktiver og bestemmelser.
- Koordinering med højere myndigheder, herunder FKO og FLK.

Det er Air Control Wing’s målsætning, at alt personel i operative stillinger opretholder en operativ tilgang til jobbet, hvorfor du som medarbejder i en operativ afdeling om muligt opretholder operative status og bidrager til den nationale opgaveløsning når det skønnes nødvendigt. Operativ funktion fastlægges med baggrund i personlig samtale.
Om dig
Du har en operativ baggrund som Kontrol- og Varslingsofficer, og har gennemført VUT-1, VUK eller anden relevant diplomuddannelse. Hvis du er PL og er i gang med VUK eller erklæret egnet til VUK, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du har operativ militærfaglig indsigt indenfor afviklingen af operationer og luftkontrol samt kommandosystemet og forudgående sagsbehandler erfaring. Udover erfaringsmæssig baggrund vægtes nedenstående kompetencer højt:
- Arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver indenfor eget fagområde.
- Stærke analytiske og planlægningsmæssige evner.
- Er fremtidsorienteret og kan se problemer i et helhedsperspektiv.
- Har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af fag og personelgrupper.
- Er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
- Har meget stærke kommunikative evner i både skrift og tale.
- Taler, skriver og forstår engelsk til SLP 3-3-3-3.
- Har erfaring med sagsbehandling.
- Kan anvende de gældende stabsprocedurer inden for forsvaret og du forventes ligeledes at kunne anvende KESDH.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder, KN M. Gonzalez på telefon 72 84 51 32.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. juli 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 31 og 32.

Søg stillingen via nedenstående link. Har du ikke mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, vil vi bede dig tage dem med til en eventuel samtale.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Dan-mark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.07.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent