Elektronikfagtekniker til 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde


Elektronikfagtekniker til 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Vil du kombinere din faglige uddannelse som elektronikfagtekniker med tjeneste ved en operativ enhed? Er svaret ja, så er dette job ved Den Kongelige Livgarde måske noget for dig.
Om os
2. mekaniserede infanterikompagni er et af Hærens stående kompagnier, med en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse. I nyere tid har kompagniet været indsat i Afghanistan og kompagniet er netop hjemvendt fra operation i Irak. Kompagniet er enkadreret i Hærens nyindkøbte Piranha V, med et stabiliserende våbensystem (STAVS) og Hærens taktikske kommunikationsudsyr.

Kompagniets værdier er professionalisme, ærlighed og loyalitet; efterlevelsen af disse værdier tilsikrer, at kompagniet altid kan løse de stillede opgaver, og samtidig er en fantastisk arbejdsplads.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en sektionsfører, en gruppefører, to motormekanikere, en våbenmekaniker samt en elektronikmekaniker. Du vil til dagligt arbejde tæt sammen med gruppeføreren i vedligeholdelsessektionen og vil efter behov også skulle assistere andre i sektionen.

Dine væsentligste opgaver som elektronikfagtekniker er:
Eftersyn af kompagniets radiomateriel samt elinstallationer i kompagniets køretøjer.
Diagnosticering og reparation samt støtte til udformning af vedligeholdelsesmeddelelser.
Forebyggende og opsøgende arbejde ved brugerne i form af tilstedeværelse på øvelser, og under brugervedligeholdelse.

Du skal selvstændigt og med forudseenhed levere vedligeholdelse og løsninger af høj kvalitet, så du herigennem bidrager til sektionens og kompagniets samlede opgaveløsning.
Om dig
Du har en uddannelse som elektronikfagtekniker.
Du er udnævnt konstabel eller som minimum gennemført din værnepligt.
Det har kørekort kategori B.
Du har en høj faglighed i din opgaveløsning.

Det er ønskeligt:
At du har erhvervet kørekort kategori C og CE, har erfaring med pansret mandskabsvogn samt er uddannet i taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
At du har uddannelse på de radiosystemer som kompagniet er udrustet med herunder HF 5800, HF 7800S, RADIO HARRIS 152, samt har gennemgået og bestået relevante kurser ved Trænregimentet, tidligere Hærens Logistikskole.
At du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent I.G.G. Nielsen på telefon 72 83 41 23 eller på mail LG-1B-201A@MIL.DK eller kompagnichef kaptajn K. Jørgensen på telefon 25 55 13 72 eller på mail: LG-1B-200A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. august 2020 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020, eller snarest muligt.

Ansøgningen og svendebrev/uddannelsesbevis sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent