Sagsbehandler i All Source Elementet ved 1. ISRBTN, Efterretningsregimentet Varde (genopslag)


Sagsbehandler i All Source Elementet ved 1. ISRBTN, Efterretningsregimentet Varde (genopslag)

Brænder du for og vil du være med til at udvikle den taktiske efterretningstjeneste i Hæren?

Er du en team player og trives du med ansvar og komplekse opgaver i et uddannelses- og udviklingsmiljø?
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder All-Source Intelligence.

Sektionen er endvidere ansvarlig for udvikling og gennemførelse af efterretningskurser, og vi støtter tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

ISR har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. På Varde Kaserne ligger ligeledes vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.
Om stillingen
Sagsbehandler All-Source støtter lederen af All-Source Elementet i løsning af opgaver inden for elementets fagansvar med fokus på udvikling af den taktiske efterretningstjeneste.

Stillingen kræver selvstændig sagsbehandling inden for taktisk efterretningstjeneste med fokus på efterretningskredsløbet og efterretningspersonellets virke på kompagni-, bataljons- og brigadeniveau.

Sagsbehandleren har udviklings- og uddannelsesansvar for efterretningskurser, herunder instruktørvirke på EFR-11 og EFR-12 (grundlæggende efterretningstjeneste til og med brigadeniveauet). Endvidere deltager sagsbehandleren i videreudvikling af det værnsfælles grundlæggende efterretningskursus EFR-10, et eLearningskursus på Forsvarets Elektroniske Skole.

Sagsbehandleren deltager i udvikling og udfærdigelse af uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner, samt ajourføring af S7 uddannelsesportal og sharepoint.

Sagsbehandleren leverer rådgivning og beslutningstøtte inden for specialet, og støtter på ordre tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Stillingen kræver grundigt kendskab til Hærens Kommunikationsnetværk (HTK) BMS og LC2IS, som minimum en instruktør uddannelse i relation til videreudvikling af efterretningsprocedure og processer, samt ovenstående kursus ansvar.

Sagsbehandleren deltager i udarbejdelse af reglementer, håndbøger, Standard Operating Procedure / Standard Operating Instruction, direktiver og vejledninger, skabeloner inden for fagansvaret.

Sagsbehandleren deltager også i taktisk udvikling inden for S7 fagansvar. Dette kunne omfattet ansvar for en specifik sensor kapacitet, deltagelse i markedsundersøgelser, deltagelse i test og troppeforsøg, udarbejdelse af brugerkrav og meget mere.

Sagsbehandleren deltager i S7 erfaringersindhentning hos samarbejdspartner, møde aktiviteter, kurser og seminar m.v.

Sagsbehandleren følger udvikling af landmilitære efterretnings-doktriner, herunder skal relevante dele af doktrinen uddrages mhp. behandling i forhold til Dansk doktrin på det taktiske niveau.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillinde tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du har erfaring inden for efterretningstjeneste på det taktiske niveau ved kompagni-, bataljons- eller brigadeniveauet.

Du har stor interesse i udviklings- og uddannelsesvirksomhed.

Du har erfaring med sagsbehandling og ser dig selv i en ledende rolle som specialist i All-Source efterretningstjeneste, og eventuelt som sagsbehandler på en ny sensor kapacitet.

Du kan identificere dig selv med bataljonens narrativ og S7 kerneværdier og du vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er klar til nye udfordringer og du ser dig selv som en god samarbejdspartner på tværs af organisationen.

Du er villig til at udvikle kompetencer i relation til efterretningstjeneste og i forhold til at udvikle dit potentiale i stillingen.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Vi ser gerne, at du har operativ erfaring med All-Source efterretningstjeneste, sagsbehandling inden for uddannelses- og/eller udviklingsvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til EFR-KTP-1B-S7@MIL.DK, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. august 2020 samtaler forventes afholdt i uge 32.

Stillingen er til besættelse hurtigst mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent