Sagsbehandler til digitaliseringselementet ved 1. ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)


Sagsbehandler til digitaliseringselementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)

Vil du være med til at udvikle digitale løsninger til efterretningstjenesten i Hæren?

Er du en team player og kan du bevare overblikket og håndterer komplekse opgaver?

Så har du nu muligheden for at blive sagsbehandler ved Digitaliseringselementet ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (ISR) er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for den taktiske udvikling og opbygning af efterretningskapaciteterne. Endvidere planlægger og gennemfører vi uddannelse inden for vores fagansvarsområde samt støtte tjenestegrensinspektøren i f.m. kontakt- og inspektionsvirksomhed for efterretningstjenesten.

S7 har et højt aktivitetsniveau og sammen med den øvrige bataljonsstab tilbyder vi en meget attraktivt tjeneste. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

ISR har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. På Varde Kaserne ligger ligeledes vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Digitaliseringselementet S7 er du med til at udvikle efterretningstjenestens digitale footprint. Du støtter lederen af Digitaliseringselementet S7 i løsning af opgaver inden for elementets fagansvar med fokus på følgende opgaver:

Du gennemfører selvstændig sagsbehandling inden for IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger inden for command, control, communications, computers and intelligence (i daglig tale C4I).

Du har ansvaret for følgende fagområder:
• Implementeringen af Hæres Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) til efterretningstjenesten.
• Klassificeret national taktisk kommunikation til efterretningstjenesten.
• Simulation til efterretningstjenesten.
• Sensorer til efterretningstjenesten.

Herudover deltager du i:
• S7 udviklingsvirksomhed inden for Digitaliseringselementets fagansvar og S7 sensor fagansvar.
• erfaringsindhentning og registering af test, troppeforsøg, øvelser, operationer, samt udarbejdelse af aktionslister for uddannelses- og udviklingsvirksomhed.
• udarbejdelse og ajourføring af dokumentation vedrørende IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger inden for Digitaliseringselementets fagansvar, herunder reglementer, temanotater, betjenings- og sikkerhedsvejledninger, standard operating procedures / standard operating instructions, håndbøger med mere
• udvikling af nye kapaciteter inden for S7 fagansvar, herunder kan du som sagsbehandler få til opgave at deltage i software og hardware test og troppeforsøg inden for elementets fagansvar.
• udarbejdelse og ajourføring af brugerspecifikationer i forbindelse med anskaffelse af materiel og systemer til efterretningstjenesten.
• S7 undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som faglærer og mentor, samt subject matter expert inden for eget fagansvar.
• elementets udvikling, implementering, drift og ajourføring af e-learning kurser og ISR simulations applikationer.
• S7 støtte til tjenestegrensinspektør virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Du bidrager herudover:
• på ordre, til udfærdigelse af foresattes reglementer med fokus på IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger for den taktisk efterretningstjeneste.
• til udvikling af efterretningsprocesser, efterretningsprocedurer og efterretningsprodukter primært inden for elementets fagansvar.
• til udarbejdelse af uddannelsesgrundlag, herunder blivende bestemmelser for uddannelsen, læringsplaner og ’on the job training’ inden for S7 fagansvar.

Du følger den teknologiske udvikling ved NATO, UK og US partner med fokus på IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger til den taktiske efterretningstjeneste, netværk og kommunikation, samt interoperabilitet.

Du er superbruger og underviser på relevante IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger inden for Digitaliseringselementets ansvarsområde, herunder ISR applikationer, løsninger til BMS og LC2IS, samt inden for simulation.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, med minimmun 6 års tilfredsstillinde tjeneste og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du har stor interesse og forståelse for informationsteknologi eller kommunikationsteknologi, samt interesse for efterretningstjeneste.

Du vil være med til at udvikle teknologier til den taktiske efterretningstjeneste.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er villig til at udvikle kompetencer i relation til informationsteknologi og generel efterretningstjeneste.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Vi ser gerne, at du har erfaring med IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger i din militære tjeneste og eventuel en civil eller militær uddannelse indenfor informationsteknologi.
er seniorsergent eller erfaren oversergent, med minimmun 6 års tilfredsstillinde tjeneste og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested vil være Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Jørn Christiansen på telefon 2446 9716 eller mail EFR-KTP-1B-S7@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 2. august 2020. Samtaler forventes afholdt i 32-

Stillingen er til besættelse hurtigst mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.
Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent