Sagsbehandler til tidsbegrænset stilling ved Hærkommandoens G3 - M331


Sagsbehandler til tidsbegrænset stilling ved Hærkommandoens G3

Da Operationssektionen (G3) i Hærkommandoen, skal have en af vore kolleger på et længerevarende kursus, har vi midlertidig vakance indenfor håndteringen af Hærens bidrag til nationale operationer i perioden 1. august til 30. november 2020.

Er du en officer af reserven, der i en periode søger en udfordrende stilling hvor din evne til at håndtere komplekse og ansvarsfulde opgaver kan bringes i spil, er stillingen som operationsofficer og sagsbehandler i G3 i Hærkommandoen den rette stilling til dig.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen organiseres med en flad G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

G3 varetager styrkegenereringsprocessene til Hærens bidrag til internationale- og nationale operationer samt beredskaber. Herudover bidrages til mange af Hærens øvrige driftsopgaver.
Hverdagen i sektionen indeholder håndtering af mange dynamiske opgaver, men også elementer af drift.

Som led i Hærkommandoens kommende overtagelse af ansvaret for de landmilitære indsættelser i Danmark vil G3 udvikles til at kunne håndtere planlægningen og gennemførelsen af dette.

G3 er organiseret med en chef, der er oberstløjtnant, og seks sagsbehandlere (to MJ, LG 5, tre KN/MJ LG 4 og en SSG).

Der lægges vægt på en uformel omgangstone og frihed under ansvar i opgaveløsningerne.
Om stillingen
Den midlertidige stilling som operationsofficer og sagsbehandler håndterer Hærens bidrag til de nationale operationer, hvor hovedopgaven er den daglige håndtering af Forsvarets støtte til politiet som f.eks. støtten til grænsekontrol og strategisk reserve til Rigspolitiet. Herudover behandles der løbende støtteanmodninger fra politiet og andre myndigheder.

Der kræves stor selvstændighed og evne til at koordinere og samarbejde med Hærens myndigheder samt kolleger i andre stabe og ikke mindst de civile myndigheder, som Hæren samarbejder med. Jobbet er samtidig en særdeles god mulighed for at udvikle helhedsforståelse og indsigt i Hærens vilkår.

Hærkommandoen er for nærværende ved at opbygge en reservestruktur, hvor Operationssektionen G3 skal bruge operationsofficerer til at indgå i operationscenteret. Arbejdet i den midlertidige stilling vil give dig gode muligheder for, at kvalificere dig til en funktion i reservestrukturen.

I ansættelsesperioden vil Hæren få ansvaret for de nationale operationer, hvorfor der i den forbindelse vil opstå behov for fleksibelt at være med til at implementere og udvikle operationscenteret.

Du vil jævnligt skulle deltage i planlægnings- og mødeaktiviteter ved Operationsstaben og internt Hæren omkring styrkegenerering til nuværende og fremtidige indsættelser nationalt.

Mange opgaver vil involvere Hærens øverste ledelse, hvorfor der forventes en høj analytisk evne, helheldsforståelse og evne til sagsfremstilling.
Om dig
Du er reserveofficer eller tidligere officer i hæren, der er udnævnt M312, M321, M331 eller er fundet egnet til udnævnelse. Stillingens indhold vil tilpasses din grad. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere stabstjeneste og har kendskab til Nationale Operationer og samfundsberedskabet.

Du har følgende kompetencer:
- gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
- er samarbejdsorienteret
- er grundig i dit arbejde
- har fokus på at overholde deadlines og terminer
- trives i en omskiftelig hverdag.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen så kontakt chefen for Operationssektionen (G3), OL Kresten Hedegård, på tlf.: 41 71 08 82 og FKO-H-CHG3@fiin.dk eller stillingsindehaveren KN Anders Højgaard Dahl tlf 40 24 01 04 og FKO-H-G305@fiin.dk.
Du opfordres til at vedlægge din seneste FOKUS som bilag til ansøgningen.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 19. juli 2020. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2020.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent