Rådighedsstillinger – To stabsofficerer til II Lokalforsvarsafsnit ved Landsdelsregion Øst


Rådighedsstillinger – To stabsofficerer til II Lokalforsvarsafsnit ved Landsdelsregion Øst

Er du officer på vej ud af fastansættelse i forsvaret, officer med rådighedskontrakt eller tidligere officer og vil du gerne fastholde eller genoptage din tilknytning og bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?

Vi tilbyder spændende reserveofficersstillinger, godt kammeratskab, relevant tjeneste og god mulighed for at udvikle dine militære kompetencer indenfor taktik og stabsarbejde. Så har du mod på et spændende job i reserven, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet, så skal du ikke vente med at søge denne stilling.
Om os
II Lokalforsvarsafsnit (LFA) er en dispositionsenhed under Landdelsregion Øst, som er hjemhørende på Kastellet i København. II LFA består af en stab på i alt 18 personer. II LFA stab er organiseret som en bataljonsstab i S1-6, og vi uddanner os og træner som en bataljonskampgruppestab. Staben består af 13 officerer og 5 befalingsmænd.

Vi er en fleksibel førings- og planlægningskapacitet for Landdelsregion Øst (LRGNE) og kan indsættes til alle typer landbaserede operationer og opgaver inden for regionens geografiske og operative område. Herunder at føre både organisatoriske og sammensatte enheder. LFA skal kunne bidrage med alt fra mindre afgrænsede opgaver til større øvelsesaktiviteter, herunder stabsarbejde og kontrolvirke i rammen af både Landsdelsregion Øst og 2. Brigade.
Om stillingen
Vi har brug for to dygtige stabsofficerer med viden og /eller erfaring indenfor et eller flere af områderne taktisk efterretningstjeneste (S2), operation og planlægning (S3/S5) eller logistik (S4). Du vil blive tilbudt en designeringsstilling – alt afhængig af dine kompetencer, eget ønske og LFA’ets behov. Du vil primært blive uddannet i rammen af din designeringsfunktion, men skal som udgangspunkt kunne arbejde fleksibelt med andre opgaver afhængigt af situationen.

Som en del af reservestyrken ved LRGNE skal du ligeledes være med til at yde støtte til uddannelsen af PSN-R i Totalforsvarsstyrken, hvilket kan være både støtte ifm. føringsuddannelsen, instruktørvirke og planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion. Det forventes, at du i videst mulig udstrækning deltager i LFA’ets interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion, den årlige STØVGAR ved LRGNE, samt eventuelle STØVGAR ved 2. Brigade.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste minimum 10-15 dage om året. Omtrent halvdelen på hverdage og halvdelen i weekender.
Om dig
Du er kaptajn og har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren – gerne med erfaring indenfor efterretninger, operationer og/eller logistik. Alternativt er du premierløjtnant med erfaring indenfor bataljons- og/eller kompagniniveauet. Er du premierløjtnant skal du være bedømt egnet til udnævnelse til kaptajn, have erfaring fra underafdelingsniveauet og være rede til at gennemføre Føringskursus (Bataljon) for officerer af reserven.

Erfaring med stabsarbejde på bataljonsniveau vil være en fordel, men er ikke et krav.

Du har gode kommunikative evner – både i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder og analytiske evner.

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har forrettet tjeneste – enten som fast tjenestegørende eller reservist – ved et kamptropregiment.

Du prioriterer at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste, indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefen for II Lokalforsvarsafsnit oberstløjtnant Jesper Schneider på telefon 22 65 57 22.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2020 med ansættelse fra 1. september 2020. Samtaler foretages umiddelbart efter ansøgningsfristen forventeligt i uge 33/2020.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent