Sektionsfører / Forsyningsbefalingsmand til CIS- kompagni ved 1. Brigade


Sektionsfører / Forsyningsbefalingsmand til CIS- kompagni ved 1. Brigade

Brænder du for forsyningstjeneste? Arbejder du systematisk, er god til at organisere og holde overblik – og kan du varetage den daglige ledelse af en forsyningssektion? Så er du måske den oversergent vi står og mangler som sektionsfører/forsyningsbefalingsmand ved CIS kompagni brigade / 1. Føringsstøttebataljon /1. Brigade, Fredericia.
Om os
Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen.

Størstedelen af kompagniet er placeret i Fredericia og tæller pt. 102 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha V, der understøtter brigadens behov for mobile netværk på kamppladsen, ved primær anvendelse af satellitforbindelse. Ligeledes indeholder vognparken Eagle V, der understøtter brigadens føring på BMS og taktiske radioer. I skrivende stund løser vi vores opgaver med forskellige køretøjstyper.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og ikke mindst muliggør den. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er både et krav og et vilkår ned til yngste CISMD.
Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte soldats personlige og faglige udvikling.

I Forsyningssektionen hersker en ærlig og direkte dialog mellem soldat og fører. Forsyningssektionen består udover dig, af to dygtige og arbejdssomme forsyningshjælpere. Fælles for dem begge er, at de brænder for forsyningstjenesten.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Udover at understøtte brigadens føring, så bidrager vi sædvanligvis substantielt til INTOPS. Vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag til, at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige soldater.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af forsyningssektionen med dertil hørende opgaver indenfor ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver. Du vil få ansvaret for at udvikle dine soldaters evner inden for fagområdet, samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse.

Du får ansvaret for forsyningstjenesten i kompagniet og at denne til enhver tid overholder gældende bestemmelser. Du skal med kort varsel kunne redegøre for kompagniets logistiske status. Du vil blive regnskabsansvarlig for materiel normeret til underafdelingen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med chef, næstkommanderende, delingsførere og faglærere, samt S4/1FØSTBTN/1BDE.

Herudover vil du også være medvirkende til udviklingen af kompagniets soldater og føreres forståelse for kompagniets forsyningstjeneste.
Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Du skal forvente perioder med øvelse og fravær.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, med et udpræget ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent, ligesom du skal være meget motiveret for forsyningstjenesten.
Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat. Du kender til DeMars myndighedsbeholdning samt PM rekvirent kursus. Du har KRYPTO certifikat og taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270). Ligeledes skal du have gennemgået ADR kursus og kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og soldater fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.
Desuden forventes det, at du kan skabe optimale rammer for en indholdsrig og spændende hverdag med høj grad af servicemindedhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen kan evt. besættes af en egnet medarbejder med graden sergent.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS-kompagniet; kaptajn Rune Lund på tlf.: 20 80 75 61 eller via mail på fsr-1B-100A@fiin.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent