Souschef til Operational Intelligence Centre ved NATO Intelligence Fusion Centre, Storbritannien (Genopslag)


Souschef til Operational Intelligence Centre ved NATO Intelligence Fusion Centre, Storbritannien.

Er du klar til at blive udstationeret i en efterretningsstilling i udlandet, og vil du være med til at koordinere de efterretningsmæssige vagtfunktioner i NATO Intelligence Fusion Centre, Storbritannien - Så er det nu, du skal søge!

Vi har brug for en orlogskaptajn eller major, der evner at arbejde selvstændigt i et højt tempo, har blik for detaljen, og som har lyst og evner til at udvikle den efterretningsmæssige støtte i NATO.
Om os
NATO Intelligence Fusion Centre (NIFC) ligger på RAF Molesworth i Cambridgeshire, 120 km nord for London, og har ca. 170 medarbejdere fra 30 lande. På trods af navnet, er NIFC et amerikansk sponseret MOU-organisation, der støtter SACEUR og SHAPE med efterretninger til brug for planlægning og gennemførelse af NATO Operationer samt direkte efterretningsstøtte til NATO specialoperationer.

NIFC er et centralt efterretningsmæssigt omdrejningspunkt i NATO med en høj grad af professionalisme, adgang til en bred vifte af efterretninger fra nationerne, NATO, EU mv. NIFC fungerer endvidere bl.a. som katalysator for transformationen af såvel NATOs som nationernes efterretningsstrukturer.

Operational Intelligence Centre (OIC) behandler primært “current intelligence”, herunder publiceres dagligt produkter til en stor læserskare i og udenfor NIFC.
Om stillingen
Du er stedfortrædende chef for OIC, og din overordnede opgave bliver at assistere chefen for OIC i ledelsen af alle efterretningsrelaterede vagtfunktioner, herunder indikationer og varsler, analyser og udarbejdelse af trusselvarsler til støtte for SACEUR, NATO’s operationer og internt i NIFC.

Du skal på vegne af chefen for OIC lede den efterretningsrelaterede støtte, herunder blandt andet vejlede og kvalitetssikre divisionens analyser og briefinger mv.

Din ledelsesmæssige opgave er at få OIC som team til at tilvejebringe et aktuelt efterretningsbillede til brug for kunderne og NIFC øvrige produktion. Du skal desuden kunne lede et professionelt internationalt efterretningsteam i en travl hverdag, herunder rekruttering, uddannelse og udvikling af medarbejdere, samt de personaleadministrative opgaver der følger hermed.

FKO Operationsstab J2 er det nationale faglige forankringspunkt, og du bliver Forsvarets repræsentant i NIFC, og støtter FKO repræsentant i NIFC styregruppe “Senior Policy and Ressource Committee – SPRC”, der mødes to gange årligt.

Du formidler efterretninger mellem Forsvaret, FE og NIFC, og virker i den henseende som forbindelsesofficer efter direkte aftale med J2.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere (VUT II/L) eller Master i Militære Studier. Du er sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt (HEM) og skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Du har tidligere siddet i efterretningsstillinger såvel nationalt som internationalt eksempelvis via udsendelser eller udstationeringer. Du forventes således at kunne levere analyser på såvel strategisk som taktisk niveau.

Som person er det kompetencerne analytisk tænkning, styring og samarbejde, der primært skal i anvendelse. De sekundære kompetencer er helhedsorientering, kommunikation og faglighed.

Din ledelsesstil giver mulighed for at få specialister fra forskellige nationer til at samarbejde om løsningen af analysetunge opgaver – ofte under tidspres.

Du befinder dig godt i et multinationalt miljø med militære og civile kollegaer, med vidt forskellige kulturelle baggrunde og er god til at skabe netværk.

Du bør have en høj grad af selvstændighed da du er eneste dansker i NIFC og er placeret med stor afstand til de øvrige danskere i Storbritannien, herunder til det nationale støtteelement.

Det forventes, at du kommunikerer klart og flydende såvel mundtligt som skriftligt på engelsk og dansk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelsen i stillingen vil som udgangspunkt ske for en firårig periode, dog kan perioden variere under hensyn til forsvarets behov. Ligesom det må forventes, at stillingens indhold kan ændres over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.

Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og i et vist omfang vil udgifter til dine børns skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, blive dækket. På forsvarets HR-portal på nettet under international kan du læse mere om udetillægsordningen.

Du vil blive tillagt grad som oberstløjtnant/kommandørkaptajn under udstationeringen.

Ansøgere skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS-B og opretholde denne.

Derudover skal ansøgere kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 26. juli 2020. Samtaler planlægges gennemført umiddelbart derefter. Stillingen ønskes besat pr. d. 1. september 2020 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver OL Carl A. Hune på tlf.: +44 1480 847 097/+44 7502 317 126 eller til FKO J2 Efterretningssektionens chef, oberstløjtnant Allan Pedersen på telefon nr. 7284 0141 – eller næstkommanderende major Michael Queck: 4132 0402.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR konsulent Peter Korfits Frank, telefon nr. 7281 9140.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Du skal søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) INNSWORTH

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.07.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent