Staff Officer Offensive Operations Section ved HQ AIRCOM (Genopslag)


Staff Officer Offensive Operations Section

Er du officer fra flyvevåbnet med bred operativ erfaring og med solid stabserfaring, så er der nu en spændende ledig stilling som Staff Officer - Offensive Operations Section ved Force Development, Integration & Requirements Division (FDIR) Headquarters Allied Air Command Ramstein/NATO.
Om os
Headquarters Allied Air Command (HQ AIRCOM) er NATO’s hovedkvarter for luftoperationer. Vi er placeret inde på den amerikanske luftbase i Ramstein tæt på Kaiserslautern, Tyskland og er lidt over 600 medarbejdere fra NATO og partnernationer. Som det eneste tilbageværende hovedkvarter for luftoperationer yder HQ AIRCOM luftmilitær rådgivning til NATOs øverste militære ledelse. Commander AIRCOM er herudover pålagt at opstille et Joint Forces Air Component (JFAC) og varetager NATOs stående missioner, Air Policing, Ballistic Missile Defence samt operativ kontrol af NATO Airborne Early Warning og Air Ground Surveillance. Arbejdstempoet ved HQ AIRCOM er til tider højt, men der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling under en overvejende uformel omgangstone.

FDIR har ansvar for opstillingskrav og styrkeudvikling samt integration af NATO Styrkestrukturs nationale lufthovedkvarterer. FDIR har ligeledes til opgave at koordinere, supervisere og administrere udviklingen og implementeringen af operative procedurer og teknikker med det formål at sikre effektiv kommando og kontrol af NATO tildelte Flystyrker. FDIR Offensive Operations Sektion er ansvarlig for rådgivning og udvikling inden for offensive luftoperationer og udgør Allied Command Operations og dermed SACEURS faglige ekspertise inden for dette område.
Om stillingen
Stillingen benævnes Staff Officer COMAO/AI/APCLO/APCMO og er klassificeret som NATO OF-3 (major). Stillingsindehaveren skal forvente at blive anvendt som både stabsofficer i FDIR samt udføre den krigsfunktion han/hun bliver tildelt på baggrund af erfaring og baggrund, såfremt JFAC opstilles.

Som stabsofficer i FDIR Offensive Operations vil du indgå i HQ AIRCOM FDIR Divisionens sagsbehandlings- og planlægningsprocesser med særligt fokus indenfor eget ekspertområde, OCA, APCLO, APCMO samt Joint Targeting and Fires. Du refererer til Section Head Offensive Operations samt i national sammenhæng til den danske Senior National Representative (SNR) / Senior National Officer (SNO).

En af dine væsentligste opgaver vil være at indgå som Subject Matter Expert (SME) i HQ AIRCOM operative planlægningsstrukturer. Indledningsvis som OCA, APCLO, APCMO & COMAO ekspert/offensive planner samt Joint Fires Integration SME, men senere vil du forventelig få en mere central rolle som lead for de øvrige FDIR eksperter. Andre opgaver opfatter bl.a. opdateringer af NATO doktriner og procedurer f.eks. AM 80-3, AM 80-6, AJP 3 series samt øvelsesforberedelse.

Alt efter kvalifikationer vil du forventeligt indgå i konceptudvikling for anvendelse af 5th generation fighters i NATO operationer samt NATO koncept til at imødekomme Anti-Access Arial Denial – herunder Joint Fires Integration og Targeting.

Når AIRCOM opstiller en JFAC vil du indledningsvis enten varetage en rolle som offensive planner i Combat Plans Division, Guidance Apportionment and Targeting (GAT) eller i en af FDIRs funktioner i Strategy Divisionens Strategy Branch. På sigt vil du sandsynligvis skulle fungere som enten deputy GAT Chief eller lead offensive planner i et af de to planlægnings teams i Strategy Branch.

Der kan i stillingen forventes 4-6 ugers rejseaktivitet i løbet af året samt deltagelse i en eller flere årlige JFAC øvelser.
Om dig
Du har erfaring fra en eller flere funktioner i den militære ledergruppe. Du er uddannet officer i flyvevåbnet og har gennemført VUT-II/MMS for militære ledere eller tilsvarende. Det er et krav, at du har en solid baggrund som operativ officer i flyvevåbnet og har haft tjeneste ved NIV II og III. Erfaring med og indsigt i planlægning af offensive luftoperationer på taktisk og operativt niveau er nødvendig. Det er ønskeligt, at du har en flyoperativ baggrund – gerne fra F-16.

Du er doktrinært velfunderet og nytænkende og er samtidig målrettet med stærke analytiske anlæg.
Du er arbejdsom, fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaver og ressourcer, har flair for både de store linjer og for detaljen samt er klar til at gribe opgaver og ansvar, da du derved kan være med til at styrke den danske indflydelse ved HQ AIRCOM. Du har gode samarbejdsevner, og formår at skabe og vedligeholde et bredt netværk på alle niveauer internt ved HQ AIRCOM samt øvrige NATO hovedkvarterer. Du kommunikerer klart såvel mundtligt som skriftligt på engelsk og kan begå dig i et internationalt miljø.

Der lægges derudover vægt på, at du:
- Har et indgående kendskab til offensive luftoperationer samt integration med de andre operative domæner(Land/Maritime/Space/Cyber).
- Har et godt kendskab til NATO opgaver og organisation.
- Har erfaring med NATOs operative planlægningsprocesser (JOPG/AOPG).
- Har erfaring med Joint Fires og Targeting.
- Har erfaring med/viden om Elektronisk krigsførelse.

Det vil ligeledes være en fordel, såfremt du har erfaring fra internationale operationer og/eller international stabstjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen efter reglerne om funktion i højere stilling.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager et skattefrit udetillæg og en evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Derudover er det muligt at forhandle personlige tillæg. Eventuelle børn vil som udgangspunkt blive tilknyttet det tyske skole- og børnehave system. Du kan læse mere om vilkårene for udstationering på HR-portalen.

I udetillægsordningen gives der mulighed for at blive udstationeret alene og under særlige vilkår kan der så bevilliges op til 12 hjemrejser om året. Du kan læse mere om udetillægsordningen på: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Internationalt/Sider/ny_udetillaegsordning_pr_1_februar_2020.aspx (fiin)

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020 og besættes som udgangspunkt for en fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SNO OL Michael Schrøder på telefon +45 4186 0415.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Peter Korfits Frank på telefon +45 7281 9140.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 19. juli 2020 og samtaler forventes gennemført løbende, efterhånden som relevante ansøgninger modtages.

Ansøgningen sendes elektronisk via link i annoncen. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(DE) RAMSTEIN

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent