Sikkerhedsofficer til Garnisonsstøtteenheden ved Gardehusarregimentet


Sikkerhedsofficer til Garnisonsstøtteenheden ved Gardehusarregimentet

Har du mod på at være Gardehusarregimentets nye sikkerhedsofficer? Så er det nu at du skal søge stillingen, hvis du vil være med til at opretholde ro og orden på kasernen.
Om os
Gardehusarregimentet (GHR) på Gardehusarkasernen (GHK) i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.

GHR omfatter, foruden Garnisonstøtteelement (GSE), 1. Panserinfanteribataljon (I/GHR) og 5. Uddannelsesbataljon (V/GHR) inkl. Hesteskadronen på GHK, tillige Opklaringsbataljonen(III/GHR) på Almegårds Kaserne i Rønne på Bornholm.

Derudover holder Staben for 2. Brigade, en reparationsdeling og panserværkstedet fra Trænregimentet til på kasernen.

Der er også elementer fra de funktionelle tjenester bl.a. Driftsområde Slagelse under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, samt Udleverende Depot Slagelse under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Fra 2021 kommer dele af Multi National Division Nord hovedkvarter ligeledes til at ligge på garnisonen.

GSE indeholder et ledelseselement, et personelforvaltningselement, et personeladministrationselement, et arbejdsmiljø- & sikkerhedsrådgivningselement samt et driftselement bestående af et uddannelsesmaterielkontor, et IT-supportelement og et mindre våbenkammer for garnisonen med i alt 28 medarbejdere.

GSE får på et senere tidspunkt også ansvaret for bemandingen af den delvist faste vagtstyrke.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Jobbet er alsidigt og kræver en stor grad af selvstændighed, hvor du selv identificerer emner og områder, der skal håndteres på den ene eller anden måde. Du vil opleve en høj grad af frihed og ansvar, hvor du også selv identificerer og kører sager fra ”vugge til grav”.

Du er omdrejningspunktet omkring sikkerhed og beredskab.

Du skal være med til at starte regimentets delvist faste vagtstyrke op i samarbejde med Vagtbefalingsmanden, der bliver styrkens daglige leder.

I forbindelse med sikkerhed og beredskab er du regimentets kontakt til garnisonerede enheder, FE, politiet og civile myndigheder. Derudover arbejder du med hjælp til den øvrige del af samfundet, hvorunder sne- og ambulanceberedskabet, som også indgår.

Du skal udarbejde og vedligeholde garnisonens beredskabsplan og varetage formidling af beredskabsforanstaltninger til enheder på garnisonen.

Under sikkerhedsofficeren ligger også opgaven med at holde forbindelse til små og store bygge- og vedligeholdelsesprojekter i garnisonen, en meget alsidig opgave med formidling, koordination og beslutninger.

Du er mødeleder i forskellige møderækker f.eks. Garnisonens Koordinationsudvalg og Koordinationsudvalg for Militær Sikkerhed, hvor du på vegne af Garnisonskommandanten, som ligeledes er chef for regimentet, planlægger, indkalder, gennemfører og følger op på sager vedrørende disse møder.

Du er ansvarlig for planlægning og udførelse ved besøg og kontrol inden for CFE-traktaten og Wien-dokumentet.

Herudover er du en af tre kontaktofficerer, som indgår i Gardehusarregimentets beredskabsplan for kontakt til pårørende ved alvorlig tilskadekomst eller død.

Din berøringsflade er stor og du samarbejder på tværs af organisationen og med andre relevante samarbejdspartner, både interne og eksterne.

Stillingen er klassificeret M321/KN. Der kan være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale m.m.
Om dig
Som person står du fast og er svær at ”vælte” og du kan favne bredt.

Du har lyst til at sagsbehandle, også når det bliver komplekst og du skal kunne arbejde selvstændigt.

Du er udadvendt, da du skal tale med mange forskellige mennesker og du forstår vigtigheden af en god og åben kommunikation.

Du arbejder struktureret og kan håndtere mange forskellige opgaver og ofte på samme tid.

Du arbejder selvstændigt med dine opgaver og forstår af følge dem til dørs, ligesom det er vigtigt, at du er ansvarsbevidst og at kontrol er en naturlig del af dit virke.

Du er selvfølgelig stabil og loyal i din personlighed.

Da der forudsættes meddelt en omfattende sikkerhedsofficersuddannelse forventes det, at den rette kandidat er klar en lidt længere periode i funktionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Klaus Hauder på telefon 20 20 40 75 eller mail GHR-G-01@mil.dk eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail GHR-G-PSN02@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 31. juli 2020 og der afholdes samtaler i uge 32.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.07.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent