Kursusleder til undervisning på EH101 ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Kursusleder til undervisning på EH101 ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at undervise EH101 flymekanikere til et højt fagligt niveau? Har du styr på din flytekniske faglighed og lyst til at udvikle dine undervisningskompetencer? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft (VALUFT) består af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. VALUFT omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, og en central ledelse i Brabrand. Som en del af oprettelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (FFU) oprettet. Det skete som en sammenlægning af det tidligere AFTC Uddannelsesafdelingens Tekniksektion (UT) og Helicopter Wings Mechanical Training (MT).

FFU skal fremadrettet gennemføre flyteknisk grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17 samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Vi gennemfører mere end 165 kurser i løbet af 2020. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.
Om stillingen
Du møder et spændende job som faglærer på EH101 indenfor stel- og motorområdet, hvor du selv har indflydelse på jobindholdet og god mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du vil blive en aktiv del af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen. Du vil derudover skulle undervise på SeaHawk i mindre omfang, indenfor tilsvarende områder og efter nødvendig opkvalificering.

Kerneopgaverne i stillingen er undervisning indenfor dit fagområde samt opgaver, der relaterer sig hertil, herunder eksaminer og prøver. Du kommer til at forberede, gennemføre og kontrollere undervisningen indenfor de fagområder, hvor du er specialist. Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination og bedømmelser. Dette tilpasses i dialog med den enkelte og under hensyntagen til den enkeltes kompetencer og ønsker samt organisationens behov.

I perioder hvor du ikke underviser, vil der være rig mulighed for at forberede dig. Arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid, og der er plads til hjemmearbejdsdage.

Du skal derudover deltage som censor i klarmelderprøver og være forberedt på at sagsbehandle på dette område, herunder kontrol af logbøger o. lign. Du skal desuden kunne bidrage til teknisk sagsbehandling på helikopteren i det omfang, der er behov for det.

Der er en supplerende opgave i sagsbehandling af udviklingsprojekter samt udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler. I øjeblikket er eskadrillen i gang med at implementere DKMAR 147 og 66, hvor du også vil skulle bidrage til nedskrivning af procedurer og opnåelse af godkendelse.

Du får i stillingen nødvendig efteruddannelse samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med nærmeste leder.
Om dig
Vi forventer, at du er uddannet flymekaniker, derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med og evner indenfor formidling af tekniske emner, da det vil være en stor del af din hverdag. Du skal have praktisk erfaring fra det tekniske miljø på helikopteren. Du trænes i vores interne procedurer og bliver instrueret i undervisningsmaterialer og andet efter behov.

Vi forventer, at du med en kortere oplæringsperiode kan undervise i mindre omfang. Der laves i samarbejde med dig en plan for at få dig undervisningsfagligt op til standard. Vi forcerer det ikke, men skal selvfølgelig have dig på banen.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle typeuddannelserne til gavn for Flyvevåbnet og Forsvaret. Du skal kunne gå foran, som det gode eksempel på en flymekaniker og bidrager derved til kursisternes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine værdier. Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige kursister i undervisningslokalet mange dage om året, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig, der har overblikket.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til gældende DKMAR 147/66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning. Faglig sparring er en fast del af kulturen.

Såfremt du ikke har den rigtige rang, skal du være indstillet på at blive ansat på en uddannelseskontrakt samt overholde de for flyvevåbnet gældende anciennitetskrav til rangen. Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald
vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte FVT-V-CHAF, Eskadrillechef, KN Jeppe Kaae Kock-Mogensen, på telefonnr.: 4080 2121.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Li ndholm Elling via mail: FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 12. august 2020, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.08.2020

Indrykningsdato

22.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent