Sektionsleder og efterretningsspecialist til Helicopter Wing Karup, ESK722


Sektionsleder og efterretningsspecialist til Helicopter Wing Karup, ESK722

Om os
Helikopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HW træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
HW har tre operative Eskadriller, ESK722, ESK723 og ESK724.

Eskadrille 722 er den største af HW tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets helikopter - EH101 Merlin. De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search And Rescue (SAR) helikopter, Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT) og VIP transport for bl.a. kongehuset, ministeriet m.fl.

Eskadrille 722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage, er tre SAR redningshelikoptere på kort beredskab rundt i landet. Ydermere støtter eskadrillens TTT kapacitet operationer for bl.a. Hæren, Søværnet, Specialoperationsstyrkerne, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapaciteten understøtter såvel nationale som internationale operationer.
Om stillingen
A2 efterretningssektionen er placeret i eskadrille 722 og støtter op omkring dennes flyvende kapacitet, samt øvrige HW operative kapaciteter. Eskadrillen indsættes både nationalt og internationalt, og hverdagen er præget af klargøring og træning hertil.
Sektionens opgavekompleks omfatter: Koordinering og planlægning af efterretningsopgaver. Foretage missions- og øvrige efterretningsrapportering. Monitering og analyse af situationsbilledet i HW Area of Interest. Deltagelse i operative planlægningsgrupper.

Opgaver kan tilgå med et meget forskelligt varsel og fra mange forskellige myndigheder. Både indenfor og udenfor forsvaret. Det er sektionens opgave, at støtte ledelsen og de udførende enheder med efterretninger, som kan have indflydelse på den operative opgaveløsning. Det bliver din opgave at støtte op omkring det samlede opgavekompleks igennem en faglig velfunderet og forandringsparat ledelsesstil.

Sektionen er fuldt bemandet og dagligdagen er præget af meget spændende opgaver og lejlighedsvist samarbejdes med HW øvrige personel. Disse kommer blandt andet fra eskadrille 724 AS-550 Fennec og eskadrille 723 MH-60R Seahawk med de indhentningsmuligheder det giver, samtidig med at der samarbejdes med værnets og Forsvarets øvrige kapaciteter.

• Den primære opgave på kort sigt er, at støtte den igangværende Operation BARKHANE i Mali, samt klargøre sektionen til at støtte eskadrillens udsendelse i NATO Mission Irak i 2021.
• Herudover skal du være bindeleddet fra sektionen til Helikopter Wing stab og Flyvevåbnets National Air Operation Center ISR. I forbindelse med forberedelsen til internationale missioner skal du forvente at deltage i arbejdsgrupper direkte under højere myndighed. Så du skal kunne trives i, at have mange og forskellige bolde i luften. Udover ledelsesopgaven skal du kunne virke i funktionen som efterretningsspecialist ved indsættelse af HW kapaciteter i internationale operationer.
• Du skal deltage som efterretningsspecialist under nationale og internationale øvelser, og under udsendelse selvstændigt kunne føre et efterretningselement ofte med 1 – 2 efterretningsspecialist og-/eller efterretningsassistenter under din kommando.
Om dig
Du er en loyal og stabil teamplayer, der trives i et miljø med højt til loftet indenfor det definerede hierarki. Du er en positiv person, der er let at omgås samt arbejder godt sammen med andre. Du evner at omsætte din operative og efterretningsmæssige erfaring til sektionens dagligdag og opgaveløsning.

Du er både nysgerrig og ydmyg, på krydsfeltet mellem jordbaseret efterretning og sammenhængen med helikopterens lavtflyvende operationsmønster. Du er god til at afslutte opstartede projekter og opgaver. Du kan arbejde selvstændigt med både mindre såvel som større opgave.

Du er en initiativrig seniorsergent, som vil være en af de drivende og stabiliserende kræfter i et operativt team. Alternativt er du erfaren oversergent i gang med eller vurderet klar til mellemledernes akademi uddannelse.

• Du har operativ erfaring og har minimum været udsendt én gang
• Du har forståelse for jordbaseret efterretningstjeneste
• Du har arbejdet med operativt stabsarbejde tidligere, og har herigennem forståelse for operativ planlægning og de efterretningsmæssige input der måtte være behov for
• Du besidder gode egenskaber indenfor samarbejde og kommunikation, idet du skal kunne indgå i mange forskellige relationer på forskelligt niveau
• Du opfylder sundhedstriaden og kan udsendes i internationale operationer.
• Det kræves du har gode engelskkundskaber, i både skrift og tale (SLP 3333).
• Det er en fordel, at du har operativ erfaring fra flyvevåbnet, men dette er ikke et krav
• Du kan anvende Word, Excel og PowerPoint, derudover flair for IT
• Erfaring med DK HEMNET, NSWAN og BICES, Open Source Intelligence, Workzone og DeMars er ønskeligt, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad, ved en sådan ansættelse vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udfærdiget en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Mikkel Rembøl Jacobsen, mobil: 26439908 eller via e-mail: HW-722-C004@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Lindholm Elling på mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 1. august. Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Forsvarsministeriets organisation er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.08.2020

Indrykningsdato

22.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent