Underafdelingschef for 5. Nationale Støtte Element i Vordingborg


Underafdelingschef for 5. Nationale Støtte Element i Vordingborg

Vi søger en kaptajn, der skal være chef for en sammensat enhed, der rummer en HBU deling, en HRU deling og en transportdeling. Derfor skal du brænde for chefvirke og samvirke og du skal kunne bevare det store overblik og håndtere mange specialister på samme tid.
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).

5 NSE er en enhed, der består af 118 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling. 5 NSE modtager 40-60 værnepligtige to gange om året henholdsvis i februar og august.

5 NSE har en målsætning om at rekruttere værnepligtige til at gennemføre egen HRU og til at gennemføre den Grundlæggende Sergentuddannelse med efterfølgende ansættelse i bataljonen. HRU begynder to gange om året i henholdsvis juni og november. Konstabeleleverne i HRU får en grundig indføring i de militære fag, og de får en uddannelse som transportmænd.

Transportdelingen skal støtte de øvrige NSE ved bataljonen med transporttjeneste. Desuden er transportdelingen 5 NSE kompetencecenter indenfor transporttjeneste og bjergningstjeneste.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger (UAFD). 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Du bliver chef for en meget selvstændig enhed med mange forskellige funktionsområder. Du vil i stillingen komme til at arbejde med driftmæssige opgaver såvel som operative opgaver for de enheder, 5 NSE skal støtte med transportopgaver. Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav til dig og din evne til at håndtere forandringsledelse.

Du bliver chef for en række medarbejdere med høj faglighed og specielle kompetencer. Vi forventer, at du som chef løser de pålagte opgaver, hvor du inddrager dine underførere og samarbejder med eksterne partnere og bataljonsstaben. Vi forventer, at du bygger bro mellem de støttede enheders behov og 5 NSE kapaciteter. Du vil indgå i Bataljonens chefgruppe og skal bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning. Endelig skal du forvente at deltage i INTOPS i løbet af din chefperiode.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant, som har gennemført Føringskursus, da der er mulighed for udnævnelse til kaptajn i stillingen.

Du har gode kompetencer indenfor helhedsorientering og ressourcebevidsthed. Du har gode analytiske evner og er udpræget forudseende i din opgaveløsning. Du er klar til en hverdag, der kan være præget af støtte i kortere eller længere perioder til Hærens indsættelse i internationale operationer.

Det vil være en fordel, hvis du gennem din tidligere tjeneste har opbygget erfaring med HBU eller HRU.

Har du ikke et kendskab til logistiktroppernes doktrin, teknologi og organisation, skal du være villig til at uddanne dig til operativ logistiker og på sigt indgå i INTOPS som chef for et Nationalt Støtte Element.
Din udvikling indgå som en naturlig del af din tjeneste med føringsuddannelse, samt nationale og internationale øvelser og kurser.
Herunder skal du påregne at gennemføre Våbenkursus II for logistiktropperne i forlængelse af tiltrædelse (ca. 3-4 ugers varighed i Aalborg).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for 4 NSBTN, oberstløjtnant Henrik S. Fischer på tlf. 72 83 74 01 / 21 53 47 62 – TRR-4B-CH@fiin.dk eller
Stabschefen major Nikolaj Ibsen 72 83 74 15 / 29 70 01 66 – TRR-4B-STCH@fiin.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfrist er søndag den 9. august, 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Stillingen er til besættelse 1. september eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

19.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent